Wednesday, March 4, 2009

The Little Conspirator ပုန္ကန္သူေလး၊ အပိုင္း ၂/၄။

ဘ႑ာေရး Finance
ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕တာတုိ႕၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လုပ္အားေပးတို႕ဆိုတာေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ရဲ႕ ေျခာက္အိပ္မက္ ေတြပဲ။ လံုး၀ဥႆံု ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ႕နဲ႕ ေျဗာင္းျပန္ပဲ။ ဒါဟာ ပံုဖ်က္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တခုထက္ ဘာမွမပိုဘူး။ ကိုယ္က်ဳိး ၾကည့္မႈရဲ႕ အဆိုးဆံုးပံုစံလည္းျဖစ္တယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္ရွိၿပီး ထံုထိုင္းတဲ့သူတဦးသံုးတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးပဲ။ ဒီလိုလူမ်ဳိးမွာ ဆင္ေျခေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ အလုပ္ေနာက္က်ရင္ “တေန႕လံုးတညလံုး ဟိုဟိုဒီဒီ ေျပးလႊား ေနရလို႕ပါဗ်ာ” လို႕ေျပာမယ္။ ပံုႏွိပ္တာ ဟန္မက်ရင္.. “က်ေနာ္ဟာ တတ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့စက္ဆရာမွ မဟုတ္တာဗ်ာ” လို႕ေျပာမယ္။ အစည္းအေ၀း တခုခုကို ေကာင္းေကာင္း မစီစဥ္ႏုိင္ရင္ “က်ေနာ္က စားဖို႕ေသာက္ဖို႕ ေငြရွာရေသးတယ္ဗ်” လို႕ ဆင္ေျခေပးမယ္။ ဒီလိုဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အေသးစားဉာာဥ္ရွိတဲ့သူဟာ ဒုကၡပဲေပးလိမ့္မယ္။

မာရွယ္ ပီလ္ ဆတ္စကီး (Marsial Pilsudski) က တခါေျပာဖူးတယ္.. “သူတို႕ဟာ ပိုလန္ျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ဖို႕ ေငြ (၂)ဆင့္နဲ႕ ေသြး (၂)စက္ေလာက္က်မယ္ဆိုမွ ဒီတိုက္ပြဲထဲ ပါလိမ့္မယ္” တဲ့။

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမွာ အႏၱရာယ္ၾကားမွာ သင္လႈပ္ရွားေနရတာဟာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။ အလုပ္လုပ္တာ ကေတာ့ ၀မ္းေရးအတြက္ ျဖစ္ေနရမယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ က်ေနာ္တို႕ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္က်င့္၀တ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကၿပီ။ လူေတြကို သီခ်င္းေလးတပုဒ္ေလာက္၊ ေက်ာေလးတခ်က္ သပ္႐ံုေလာက္နဲ႕ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းၾကတယ္။ အက်ဳိးးဆက္ကေတာ့ လူေတြဟာ အလုပ္ကို ဘယ္လို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ေမ့သြားၾကတာပဲ။ က်ေနာ္တို႕ လြတ္လပ္တဲ့ကုမၸဏီရဲ႕ ကလပ္စည္းေတြကေတာ့ အခုလို လူနဲ႕ ပစၥည္းေတြကို အေလလြင့္မခံႏိုင္ဘူး။

ေငြေၾကးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေဆာင့္ႂကြားႂကြားႏုိင္လွတဲ့အယူအဆ၊ အေပါစားဆန္တဲ့ေျပာဆိုမႈက.. “က်ေနာ္တို႕က အျမတ္ရဖို႕လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။” ဆိုတာပဲ။ ဒါကအက်ဳိးမဲ့တဲ့ သဘာ၀မက်တဲ့ကိစၥပဲ။ တေန႕လံုး ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ၿပီးရင္ ထိုက္သင့္တဲ့ လုပ္ခေတာ့ ရသင့္တာေပါ့။ လူတေယာက္အေနနဲ႕ ေနထိုင္ႏုိင္ဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ ၀င္ေငြေတာ့ ရွိသင့္တာေပါ့။

အနီေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ကို CIA က ေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႕ အျမဲ စြပ္စြဲေနတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းနဲ႕ ျပည္ပက ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြက လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံုအတြက္ က်ေနာ္တို႕ကို ေထာက္ပံ့ေနတာပါ။ သူတို႕က က်ေနာ္တို႕ကို ေျပစာေတြ ၾကည့္ခ်င္တယ္လည္း မေျပာဘူး။ ပံုစံေတြကို (၃)မူစီ ျဖည့္ရမယ္လည္း မေျပာဘူး။ ေငြေတြကို အက်ဳိးရွိေအာင္သံုးဖို႕နဲ႕ မွ်မွ်တတ သံုးဖို႕ပဲေျပာတယ္။ သူတို႕ ေတာင္းဆိုတာက ႐ိုးသားမႈရွိဖို႕ပဲ။ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းအတြက္ ၿမီစားၿမီရွင္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းတခု လုပ္ထားဖို႕ေလာက္ပဲေျပာတယ္။

အစည္းအေ၀းမ်ား Meetings
ပံုမွန္အားျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို မိမိေနရာမဟုတ္သည့္ ၾကားေနအရပ္တခုတြင္သာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သင္ ေကာင္းစြာ သိေသာေနရာ၊ သင္ ယံုၾကည္စိတ္ရသူမ်ားရွိသည့္ေနရာ ျဖစ္ပါေစ။ သင့္အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမွားတခုျဖစ္သည္။

‘မသိတာကို မေဖာ္ႏိုင္’ ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားသည္ ယခုတိုင္ မွန္ကန္ဆဲျဖစ္သည္။ ကိစၥရပ္ တခုခ်င္းအတြက္ ၾကားခံ အဆက္အသြယ္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ ဦး‘က’ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ မေတာ္တဆ ဦး‘ခ’ႏွင့္ ဆံုသည္ ဆိုပါစို႕။ သူ႕ကို ႏႈတ္ဆက္ရန္၊ ေတြ႕ေၾကာင္းျပရန္ မလိုပါ။ ဦး‘က’သည္ ဦး‘ခ’ႏွင့္ သိရန္ မလိုပါ။ အလားတူ လမ္းေပၚရွိ တစံုတဦးႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ဆံုမိသည္ဆိုပါစို႕။ ထိုသူကိုလည္း ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသူဟု သင္သိထားသည္ ဆိုပါစို႕။ သူကဖိတ္ေခၚသည့္ လကၡဏာ ထင္ထင္ရွားရွား မျပဘဲ သူ႕နားကို မကပ္ပါႏွင့္။ ဒါမွသာ သူသည္ ကိစၥရပ္တခုႏွင့္ သြားေနသည္ (သို႕) ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ခံေနရသည္ကို သင္သိမည္ျဖစ္သည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ လူထူေသာေနရာမွာ ကနဦး မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမိေအာင္ လုပ္ပါ။ သင့္ကို သူ မွတ္မိၿပီဆိုတာ ေသခ်ာမွ၊ ဘတ္စ္ကား (သို႕) ဓါတ္ရထားကို တက္စီးပါ။ သူက သင့္ေနာက္သို႕ လိုက္လာလိမ့္မည္။ အေျပာင္းအလဲအေနျဖင့္ သင္က လမ္းေလွ်ာက္သြားလိုဟန္ေဆာင္၍ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မွ ထြက္လိုက္ပါ။ အဆက္အသြယ္က သင့္ေနာက္ကို လိုက္လာလိမ့္မည္။

အေရးႀကီးေသာအစည္းအေ၀းမွန္သမွ် ေအးေဆး၍ လံုၿခံဳေသာပတ္၀န္းက်င္၊ စိတ္ခ်ရေသာအိမ္ လိုအပ္သည္။ မွတ္စုလိုက္ႏုိင္ေသာ၊ ပစၥည္းလဲႏုိင္ေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္။ လူတိုင္းက ခိုးနားေထာင္တဲ့ ကိရိယာကို ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါက တကယ္ေတာ့ လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕ဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ားသိၿပီးတဲ့ စု႐ံုးတတ္တဲ့ေနရာေတြမွာပဲ ထားတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြကို မသံုးသင့္တာ ထင္ရွားလွပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခိုးနားေထာင္တဲ့ကိရိယာတပ္ထားေစဦး အေရးႀကီးတဲ့ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ လိုအပ္တာက ႀကိဳတင္ သတိရွိဖို႕ပါပဲ။ စာတိုေလးေတြ (ဒါမွမဟုတ္) သာမန္စကားေလးေတြနဲ႕ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ “ဒါေလးကို သူ႕ဆီယူသြားလိုက္ပါ”။ “သူ အဲဒီမွာ ရွိမယ္လို႕ သူမကို ေျပာလိုက္ပါ”..စတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ နာမည္ေတြ၊ လိပ္စာေတြကို ခိုးနားေထာင္တဲ့ ကိရိယာေတြ တပ္ထားတဲ့ၾကားက လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳအရ ဒီကိရိယာေတြကတဆင့္ သူတို႕သိသြားတာ နည္းနည္းေလးပါ။ လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္အဖြဲ႕က ဒီဟာကိုသံုးတဲ့ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္က သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းရဖို႕ထက္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ ေျခာက္ျခားေအာင္လုပ္ဖို႕ ရည္႐ြယ္တာပါ။

ဒီလိုကိရိယာေတြသံုးေနရင္လည္း ႐ိုးရွင္းတဲ့ စကား၀ွက္ေတြကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းတခုလုပ္ဖို႕ လိုရင္ “ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ” လို႕ေျပာရင္ရပါတယ္။ ဒီဆိုင္ဟာ အရင္ကလည္း ဆံုဖူးၿပီးသားမို႕ သင့္အဆက္အသြယ္က အလြယ္တကူသိႏုိင္ပါတယ္။

အလားတူပဲ သင္က “အဂၤါ” လို႕ေျပာလိုက္ရင္ “ေသာၾကာ” ေန႕ကို ဆိုလိုမွန္း သူသိပါတယ္။ “မြန္းတည့္” ဆိုတာ “ညသန္းေခါင္” ေပါ့။ အလားတူ “ဒုတိယ” ဆိုတာ “ပဥၥမ” ေပါ့။

ကေန႕ ပိုလန္မွာ လူတိုင္းလိုလိုက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕ ေျမေအာက္လုပ္ငန္း လုပ္ေနၾကတာမို႕ လ်ဳိ႕၀ွက္ ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕ဟာ ဒီလို ရွင္းလင္းလြယ္ကူတဲ့ အေျခခံက်တဲ့ အတို၀ွက္ေတြကို မေဖာ္ႏုိင္ပါဘူး။

ဆက္သား Messengers
ဆက္သားနဲ႕ ပစၥည္းပို႕သမားေတြဟာ ဘယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာမဆို ဒြန္တြဲတည္ ရွိေနတဲ့အရာေတြပဲ။ သူတို႕ကို ပံုမွန္စာပို႕တာ၊ ပစၥည္းပို႕တာေတြမွာ သံုးတာပဲ။ ဆက္သားကို လႊတ္္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေျမေအာက္ကလပ္စည္း ေခါင္းေဆာင္က ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးမွာၾကားရမယ္။ ဘယ္ပစၥည္းကို ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္ ယူသြားရမယ္ဆိုတာ တိတိက် က်ေျပာရမယ္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ရၿပီးတာနဲ႕ ဆက္သားေကာင္းဟာ သူသြားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ စစ္ေဆးရမယ္။ သူ႕အလုပ္ဟာ ပံုမွန္လုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ သူတို႕ဟာ ‘ရွင္း’ ေနရမယ္။ ဆိုလိုတာက သယ္ရမယ့္ပစၥည္းဟာ အနည္းဆံုးျဖစ္ရမယ္။ ဒါမွ ၾကားျဖတ္ဖမ္းမိရင္လည္း လ်ဳိ႕၀ွက္ ေျမေအာက္အေဆာက္အဦကို မေပၚေအာင္ ထိမ္းႏုိင္မယ္။

ကလာပ္စည္းနဲ႕ ဆက္သားရဲ႕လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ ဘယ္အရာမဆို အလြယ္တကူ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တဲ့၊ စြန္႕ပစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိရမယ္။

ေျမေအာက္လ်ဳိ႕၀ွက္အဖြဲ႕ကို ဖ်က္ဆီးဖို႕ လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕သံုးတဲ့ အလြယ္ဆံုးနဲ႕ အေအာင္ျမင္ဆံုးနည္းက ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ထဲကို ထိုး၀င္တာပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္.. လ်ဳိ႕၀ွက္ ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕ဟာ ေျမေအာက္အစု ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို အပူတျပင္း ဖမ္းခ်င္ေနၿပီဆိုရင္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ထဲမွာ သတင္းမွားေတြျဖန္႕ၿပီး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ေတာ့တာပဲ။

ဒီအလုပ္ကို ပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႕ လုပ္တတ္တယ္။ ဦး‘ဆ’ရဲ ့ကေလး ကင္ဆာျဖစ္ေနၿပီ ဆိုတာနဲ႕ စလိုက္တယ္။ ဒါကို ခ်က္ခ်င္း မစစ္ေဆးႏုိင္ရင္၊ (ဒါမွမဟုတ္) လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္ရဲ႕ ပစ္မွတ္ဆီကို အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းမၾကားႏုိင္ရင္၊ ပူပန္စိတ္ ႀကီးေနတဲ့ ဦး‘ဆ’က သူ႕အိမ္ကို ဆက္သား လႊတ္္ေတာ့မယ္။ ဒါဆို သူ႕ကလာပ္စည္းေတာ့ ပ်က္ၿပီ။ ဆက္သားကို အသာ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္သြား႐ံုပဲ။

ကလာပ္စည္းေခါင္းေဆာင္က သူ႕မိသားစုကို သူကိုယ္တိုင္ ဆက္သြယ္လို႕မရတဲ့ လံုၿခံဳေရး အစီအမံေတြရွိမွ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဆက္သားသံုးရမယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး (လူလူခ်င္း) ထိေတြ႕မႈဟာ အေရးႀကီးဆံုးဆိုတာ သေဘာေပါက္ရမယ္။ လူလူခ်င္းဆက္ဆံေရးမဟုတ္တဲ့ စစ္တပ္ဆန္တဲ့ပံုစံကို ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမွာ မသံုးရဘူး။ ကူ႐ြန္ (Kuron) တခါက ေရးဖူးသလိုပဲ.. “ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္မႈဟာ အေရးေတာ္ပံုထက္ အေရးႀကီးတယ္။”

ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုတာ လူသားခ်င္း ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ေရးကိုေျပာတာပါ။ ဒါကို ဆက္သားလႊတ္္ၿပီး တည္ေဆာက္လို႕မရဘူး။

မွတ္စုစာအုပ္မ်ား Notebooks
ေျမေအာက္အဖြဲ႕၀င္ေတြ ဘယ္သူမွ လိပ္စာစာအုပ္ ေဆာင္မထားရဘူးလို႕ တားျမစ္ထားရမယ္။ ကိုယ့္အခန္း ကိုယ္ထားတာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ေပၚမွာထားတာ ကိစၥမရွိတန္ေကာင္းပါဘူးလို႕ ထင္ေကာင္း ထင္လိမ့္မယ္။ စစ္ေၾကာေရး ေရာက္မွ.. “ဒါ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ ေဟာင္းပါ”။ “သူက က်ေနာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းကသိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး မိတ္ေဆြပါ။” ဆိုတာ ေလာက္နဲ႕ မရေတာ့ဘူး။
ခင္ဗ်ားလိပ္စာစာအုပ္ထဲပါတဲ့ လူတိုင္းရဲ႕နာမည္။ လိပ္စာေတြကို စစ္ေဆးဖို႕ ဆိုတာ ပုလိပ္အလုပ္ပဲ။ ဒီလိုလုပ္ဖို႕ သူတို႕မွာ အခ်ိန္လည္းရွိတယ္။ ပုလိပ္စစ္ေဆးခ်က္က ထြက္လာတဲ့အေျဖေတြဟာ သင့္အတြက္ အံ့ၾသစရာေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
သင္က ရွက္တတ္ေၾကာက္တတ္တဲ့၊ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္လို႕ သိထားတဲ့ ကေလးဘ၀က အမ်ဳိးသမီး မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အခန္းမွာ လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕က တရားခံေျပးတေယာက္လို သြားေတြ႕တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒီလူကလည္း မိန္းကေလးရဲ႕ သကၤာမကင္းျဖစ္စရာမရွိတဲ့ အေနအထားကိုႀကိဳက္ၿပီး ပုန္းဖို႕ ေနရာေ႐ြးခဲ့တာေပါ့။

အဲဒီလိုပဲ ခင္ဗ်ားကို အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ ငယ္ဘ၀ ကစားေဖာ္အျဖစ္ သိထားတဲ့ အျခားသူတို႕ရဲ႕ အပ်င္းထူမႈေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္ႏိုင္တာပဲ။

ေျမေအာက္အ၀န္းအ၀ိုင္းဟာ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ဒီကမၻာဟာ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးပါ။ ဒါကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရမယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက အုတ္ဂူေတြေပၚက ကမၺည္းစာေတြကိုၾကည့္ပါ။ မိသားတစုလံုး ေသသြားမွေတာ့၊ ဘယ္စစ္ျပန္က “က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္တယ္” လို႕ေျပာလို႕ရမွာလဲ။ ခင္ဗ်ားကိုယ္ခင္ဗ်ား ဒီလိုမျဖစ္ပါေစနဲ႕။ အျဖစ္အပ်က္တိုင္းဟာ ေသးဖြဲတဲ့၊ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္တဲ့၊ မေတြးေတာမစဥ္းစားမိတဲ့ ကိစၥငယ္ေလးေတြက စခဲ့တာခ်ည္းပဲ။

ဒါေၾကာင့္ သတင္းကို ၀ွက္စာသြင္းဖို႕ လိုတယ္။ ၀ွက္စာသြင္းထားတဲ့ စာတိုေလးတေစာင္၊ လိပ္စာစာအုပ္ေလး တအုပ္ေၾကာင့္ သကၤာမကင္းျဖစ္ခံရမွာကို မပူပါနဲ႕။ ဒီ၀က္ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မဆို သင္ ဒီလို ေျပာဆိုႏုိင္ပါတယ္.. “က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို က်ေနာ့္လို ငရဲမခံရေစခ်င္လို႕ပါဗ်ာ”..လို႕။

အိမ္ (သို႕) အခန္းတခန္းရဲ႕နံပတ္ကိုပဲ ေရးပါ။ လမ္းနဲ႕တျခားဟာေတြကို ေခါင္းထဲမွာပဲ မွတ္ထားပါ။ လိုအပ္သမွ်သာ ခဲတံနဲ႕ေရးထားတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ကိစၥၿပီးရင္ အလြယ္တကူ ဖ်က္လိုက္လို႕ရတာေပါ့။ မွင္မသံုးပါနဲ႕။ သင္ ေဘာပင္နဲ႕ေရးထားတာကို အေပၚက ဟိုျခစ္ဒီျခစ္ ေလွ်ာက္ျခစ္ထား႐ံုနဲ႕ ေအာက္မွာေရးထားတာက ပ်က္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။

၀ွက္စာနဲ႕ေရးထားေပမယ့္ သင့္မွတ္စုစာအုပ္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္ေရးပါ။ မလိုတဲ့လိပ္စာေတြကို ဆုတ္ပစ္ပါ။
ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ စာတိုေတြကို ေသးႏုိင္သမွ် အေသးဆံုး စာ႐ြက္ေပၚမွာ ေရးပါ။ ဒါမွ ကိစၥေပၚတဲ့အခါ ဖ်က္ဆီးဖို႕ ပါးစပ္ထဲထည့္၀ါးဖို႕ လြယ္မယ္။ ေပါ့ဆမႈဟာ နာနာက်င္က်င္ ခံစားရေစလိမ့္မယ္။

(၁၉၇၀) စုႏွစ္မ်ားက ဒီလိုပဲ ေျမေအာက္ အဖြဲ႕၀င္တဦးဟာ သတင္းတပုဒ္ကို မာေက်ာတဲ့ ကြန္ျပဴတာကဒ္ျပား ေပၚမွာေရးတဲ့ အမွားတခုကိုက်ဴးလြန္ ခဲ့ဖူးတယ္။ ပုလိပ္လာဖမ္းေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ သတင္းတိုေလးတပုဒ္ကိုသာ မ်ိဳခ်ႏိုင္လိုက္တယ္။ ပုလိပ္က သူ႕ကို နံပတ္တုတ္နဲ႕ ႏွံလိုက္လို႕..။

တယ္လီဖုန္းအဆက္အသြယ္ Phone calls
တယ္လီဖုန္းအဆက္အသြယ္ဟာ နည္းေလေလ ေကာင္းေလေလပဲ။ တယ္လီဖုန္း အဆက္အသြယ္ဟာ သင့္ရဲ႕ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္လွမ္းဖို႕ လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္အတြက္ အလြယ္ဆံုးနည္းပဲ။ တယ္လီဖုန္းသံုးရမယ္ဆိုရင္ အမ်ားသံုးဖုန္း (ဒါမွမဟုတ္) သင့္အလုပ္တိုက္က အလြယ္တကူ သံုးႏုိင္တဲ့ဖုန္းကိုသံုးတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ သိပ္ ယဥ္ေက်းဖို႕လည္း မလိုပါဘူး။ သကၤာမကင္းဖြယ္ျဖစ္မယ့္ စကား၀ွက္ေတြကိုလည္း မသံုးပါနဲ႕။

“က်ေနာ္ပို႕ လိုက္တဲ့ငါးေတြ ရၿပီလား”။ “ဟုတ္တယ္ေလ ဘီ႐ိုထဲထည့္ထားတာ။” “ဟာ မဟုတ္ဘူး။ ေရခဲေသတၱာာကိုေျပာတာ”။ ဒါ မ်ဳိးေတြက ပုလိပ္ကို အနံ႕ရေစ႐ံုမကဘူး၊ အေကာင္ပါ ျပလိမ့္မယ္။

ကေန႕ကာလမွာ ပိုလန္လူမ်ဳိးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာမွအေရးမႀကီးတာေလးလည္း စကား၀ွက္ သံုးၿပီး ပို႕ေနၾကတာပဲ။ ဒီလို ‘ညံသံ’ ေတြေၾကာင့္ အမွားကို ဖံုးကြယ္ ထားသလိုျဖစ္ေပမယ့္ သတိရွိတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမွာ တယ္လီဖုန္းဟာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ အလာပသလာပေျပာဖို႕ မဟုတ္ဘူး။ တယ္လီဖုန္းဆက္လိုက္လို႕ လိုင္းေပၚမွာ “အမိန္႕ေပးမူႏွင့္ ေျပာေနေသာစကားမ်ား” လို႕ ႀကိဳတင္အသံသြင္းထားတဲ့ တိပ္ေခြလို ထပ္တလဲလဲ ၾကားေနရရင္ ဒါဟာ တကယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ဘယ္သူ႕ကိုမဆို၊ ဘယ္အရာကိုမဆို ကိုင္လို႕ရ သေလာက္ ကိုင္ဖို႕ပဲ။

ခ်ကြက္ေသ Dead drops
ခ်ကြက္ေသဆိုတာ မီးခလုတ္တခုလိုပဲ။ တခုခုျဖစ္ရင္ လွ်ပ္စီးကို အလိုလိုျဖတ္ခ် လိုက္မယ္။ ခ်ကြက္ေသဆိုတာ အုပ္စုအသီးသီးက ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့။ ပစၥည္းဖလွယ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာတခုပဲ။ အဲဒါဟာ အိမ္၊ ဆိုင္ (သို႕) အိမ္ခန္းတခန္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

ခ်ကြက္ေသကို အမ်ားႀကီးသံုးလို႕လည္းရတယ္။ နည္းနည္းပဲ သံုးလို႕လည္း ရတယ္။ ခ်ကြက္ေသ တခုကို အလြန္အကၽြံသံုးရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံရႏုိင္တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းေတြ၊ အလုပ္အတူ လုပ္ဖက္ေတြက သကၤာမကင္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။
ခ်ကြက္ေသကို ခဏခဏ မသံုးဘူးဆိုျပန္ရင္လည္း၊ ခ်ကြက္ေသမွာ တာ၀န္ယူသူနဲ႕ အျခားအဆက္အသြယ္မ်ား အၾကား ဆက္သြယ္မႈဟာ ခမ္းေျခာက္သြားႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူမွ တလကို စာေလး (၃)ေစာင္ လက္ခံဖို႕ တပတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ကြက္ေသမွာ ထိုင္မေစာင့္ခ်င္ဘူး။

ခ်ကြက္ေသမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အံ၀ွက္ေတြ လုပ္ထားတာ။ ဒါမွမဟုတ္ တျခား လံုၿခံဳတဲ့ အိမ္တအိမ္ဆီ အလြယ္တကူ ကူးသြားႏိုင္တာေတြဟာ အႏၱရာယ္ မရွိပါဘူး။ ခ်ကြက္ေသကို တာ၀န္ယူသူဟာ ဒါေတြကို နားမလည္ရင္၊ လံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြ လုပ္မထားရင္ တျခားတေယာက္ကိုရွာၿပီးခိုင္းတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။

ခပ္လန္႕လန္႕လူကို တာ၀န္ေပးရတာနဲ႕စာရင္ ခ်ကြက္ေသအသစ္တခုကို စီစဥ္ရတာ ပိုလြယ္ပါတယ္။ သူ႕ခ်ကြက္ေသကိုသံုးတိုင္းလည္း စိတ္ခ်ရတယ္။ ပိုလန္နဲ႕ဇာ႐ူဆဲစကီး ရဲ႕တိုက္ပြဲမွာ ရာဇ၀င္တြင္သူတဦး ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ေျမေအာက္ပံုႏွိပ္တိုက္ဟာ ပစၥည္းေတြလာပို႕သူကို တံခါးဖြင့္ေပးၿပီး၊ အဲဒီစာေစာင္ေတြ လာယူသူေတြကိုေတာ့ ႏွင္ထုတ္တယ္။ အဲဒီလို အေရးႀကီးၿပီး လူႀကိဳက္္မ်ားတဲ့ ကုန္စည္အတြက္ သူစိုးရိမ္တယ္ေလ။ ဒါမွ တကယ့္ ခ်ကြက္ေသပဲ။ (သူ႕ပစၥည္းက ဘယ္မွ မေ႐ြ႕ေတာ့ဘူး။)

႐ံုးမ်ား Offices
ၿမိ႕ဟိုဖက္ထိပ္နဲ႕ ဒီဖက္ထိပ္ ေျပးလႊားၿပီး မဆံုးႏိုင္တဲ့အစည္းအေ၀းေတြ မတက္ခ်င္ရင္၊ တယ္လီဖုန္း အဆက္ မျပတ္ ဆက္ေနရတာ မျဖစ္ခ်င္ရင္၊ ဆက္သားနဲ႕ တခ်ိန္လံုး နပန္းလံုးမေနခ်င္ရင္၊ သင့္မွာ ႐ံုးတ႐ံုးရွိဖို႕လိုပါတယ္။ ႐ံုးဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ေတြ႕ဖို႕၊ ဆက္သားကို လက္ခံေတြ႕ဆံုဖို႕ သံုးႏုိင္တဲ့ ေနရာတေနရာျဖစ္ရင္ ရပါၿပီ။ ႐ံုးဟာ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္မႈအတြက္သာ ျဖစ္ရမယ္။ အျခား ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ကိစၥေတြ၊ လူမႈေရးပြဲသဘင္ေတြ အတြက္ေတာ့ အျခားကုမၸဏီလူႀကီးရဲ႕႐ံုးမွာ အေျပာင္းအလဲအေနနဲ႕ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အစည္းအ႐ံုးဟာ လူ (၇) ေယာက္ မွ (၁၀) ေယာက္သာရွိတဲ့၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသးငယ္တဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္ပါေစ။ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အလြန္အမင္း ဖိစီးဆဲ့ဒဏ္ မခံခ်င္ရင္၊ ႐ံုးတ႐ံုးရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္မထားရင္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခက္အခဲ၊ တုပ္ေကြးေလးမိလိုက္ရင္ေတာင္မွ ကလာပ္စည္းရဲ႕ လ်ဳိ႕၀ွက္ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တန္႕သြားႏုိင္ပါတယ္။ ႐ံုးဟာ ခ်ကြက္ေသလိုပဲ အေသအခ်ာ ကာကြယ္ထားရမယ္။ စကား၀ွက္ သံုးရမယ္။ အမ်ား အာ႐ံုစိုက္မခံရေအာင္ ဂ႐ုျပဳရမယ္။

အံ၀ွက္မ်ား Secret compartments
သင့္ကို စြဲခ်က္တင္ခံရႏုိင္ေစတဲ့ ဘယ္အရာကိုမဆို ဖြက္ထားပါ။ “ဘာမွ မရွိတာနဲ႕စာရင္ ပံုစံ တမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ၀ွက္ထားတာက ပိုေကာင္းပါတယ္” ဆိုတဲ့ ဥပေဒသကို သတိရပါ။

ပုလိပ္က လာရွာတဲ့ပံုစံ (၃) မ်ဳိးရွိတယ္။ ပထမ တမ်ဳိးက.. အိမ္မွာ ဘယ္သူေနသလဲ ဆိုတာရယ္။ အိမ္နား ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာရွိသလဲ ဆိုတာကို ေ၀့၀ဲၾကည့္႐ံုေလာက္ရယ္ ဒီေလာက္ပဲ သာမန္စစ္ေဆးတာ။ ဘာကို ေတြ႕ေအာင္ ရွာမယ္ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိေပမယ့္၊ သင့္ကို အမႈဖြင့္ႏုိင္ေလာက္တဲ့၊ ဘယ္အေထာက္အထားမဆို၊ ဥပမာ.. ေက်ာက္ပံုႏိွပ္ရာမွာသံုးတဲ့ ပိုးစ၊ သစ္သားေဘာင္ေလးေလာက္ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ရွာမွာပဲ။

ဒုတိယတမ်ဳိးကေတာ့.. သင့္အိမ္၊ အခန္း၊ အလုပ္ဌာနတို႕ကို စနစ္တက်ရွာတာ။ ဘီ႐ိုတိုင္း၊ စာအုပ္တိုင္း၊ အံဆြဲတိုင္း၊ စာ႐ြက္တိုင္းကို အကုန္လွန္ေလွာရွာမွာပဲ။ ဒါကေတာ့ အလြန္အခ်ိန္ယူတဲ့၊ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာတဲ့၊ ခက္ခဲတဲ့ လုပ္ငန္းပဲ။
ေနာက္ဆံုးတမ်ဳိးကေတာ့.. သင့္အိမ္ ဥပမာ တေနရာရာမွာ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္၊ ပံုႏွိပ္စက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြက္ထားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသိထားလို႕လာရွာတာမ်ဳိးပဲ။ အဲဒါကေတာ့ သူတို႕လိုခ်င္တာ မေတြ႕မခ်င္းရွာမွာပဲ။

သေဘာတရားအရေျပာရင္ လူတေယာက္က ဖြက္ႏုိင္တဲ့အရာကို ေနာက္ တေယာက္ကလည္း ေတြ႕ေအာင္ ရွာႏုိင္တာပဲ။ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ သိပ္မမွီခိုပါနဲ႕။ လက္ေတြ႕အရေျပာရင္ တတိယအမ်ဳိးအစား ရွာေဖြမႈက ျဖစ္ခဲပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားက ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္တတ္တာပါ။ ပုလိပ္က တခုခုကို ရွာေတြ႕သြားတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္ရပ္ရဲ႕ (၉၀%) က ကိုယ့္ဖက္က ေပါ့ေလ်ာ့လို႕ပဲ။ ပစၥည္းကို လူျမင္သူျမင္ထားတာမ်ဳိးေပါ့။

ေျမေအာက္အဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ ကိုယ့္လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္မဲ့အယူအဆမ်ဳိးကို ပယ္ဖို႕လိုမယ္။ ပထမတမ်ဳိးက.. “ပုလိပ္လာလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ ဘာမွလုပ္ထားစရာ မလိုဘူး” ဆိုတဲ့အျမင္။ ဒုတိယတမ်ဳိးက.. “ပုလိပ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပစၥည္းေတြ ဟိုဖြက္ ဒီဖြက္နဲ႕ ဘာလို႕ ဒုကၡရွာေနဦးမွာလဲ” ဆိုတဲ့အယူအဆ။

“ဟိုဖြက္ဒီဖြက္လုပ္လည္း ခံရမွာပါပဲ။ မလုပ္လည္း ခံရမွာပါပဲ” ဆိုတဲ့အျမင္က တကယ့္ကို မွားပါတယ္။ အႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။ အႏၱရာယ္ကို အရွိအတိုင္း ေသခ်ာတြက္ခ်က္ရမယ္။ တခါတရံေတာ့ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းကို ဒုကၡေပးတာ ပုလိပ္မဟုတ္ဘူး။ စပ္စပ္စုစုႏုိင္လွတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္တယ္။ လံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြကိုသာ ေသခ်ာလိုက္နာရင္ စစ္ဆင္ေရး၀င္ဦးေတာ့ ပုလိပ္ လိုခ်င္တာကို ရမသြားေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ တခုတည္းေသာအခ်က္ကေတာ့ အံ၀ွက္ေတြႀကိဳတင္ စီမံထားဖို႕ပါပဲ။ တကယ္ အေလး အနက္ထား လုပ္ကိုင္တတ္တဲ့ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို အလြယ္တကူ ဖြက္ႏုိင္တဲ့ ေသးငယ္တဲ့ အံ၀ွက္ကေလးေတြ လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ ပိုႀကီးတဲ့ ေျမေအာက္ ပံုႏွိပ္စာရြက္စာတမ္းေတြ ဖြက္ႏုိင္တဲ့ ဒုတိယအံ၀ွက္လည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ ဒီထက္ ပိုႀကီးတဲ့အံ၀ွက္လည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။

အလြန္အက်ဴး အစိုးရိမ္မလြန္ဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ တရားမ၀င္ ေျမေအာက္စာအုပ္တအုပ္ (သို႕) သတင္းစာ တေစာင္ကို လက္၀ယ္ထား႐ံုနဲ႕ အႏၱရာယ္မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ေန႕စဥ္ ပိုလန္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေနက်အလုပ္ပါ။

ေျမေအာက္ပံုႏွိပ္တိုက္ Underground Press
ေျမေအာက္ ပံုႏွိပ္တိုက္တတိုက္ တည္ေထာင္တာဟာ ဘယ္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္ အသံုးတည့္တဲ့ အရာပါ။ လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ တသီးတျခားစီျဖစ္ေနတဲ့ ကလာပ္စည္းေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတခု ဖြင့္ေပးႏုိင္တယ္။ ကလာပ္စည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္လည္း ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို မိမိဖာသာ ျပန္ဆန္းစစ္ႏုိင္တယ္။
သတင္းစာဟာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ျဖန္႕ျဖဴးေပး႐ံုသာ မဟုတ္ဘူး၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေငြနဲ႕ ႐ုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းေတြအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္တယ္။ ေျမေအာက္လုပ္ငန္း လက္သင္ေလးေတြအတြက္ နည္းပညာဆည္းပူးရာ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းလည္းျဖစ္တယ္။ သူတို႕ကို အေၾကာက္တရားကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားရမယ္။ ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာကို သင္ေပးေနတာပဲ။ လက္သင္တေယာက္ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္လာတာကို၊ ျပႆနာေတြကို ဘယ္ေလာက္ေျဖရွင္းႏုိင္လာၿပီဆိုတာကို တိုင္းတာႏုိင္တဲ့ နည္းတခုကေတာ့ သူ ဘယ္ေလာက္ သတင္းအလုပ္ေတြ သယ္ပို႕ေပးႏုိင္မလဲဆိုတာၾကည့္ရင္ သိႏုိင္တာပဲ။

ေျမေအာက္သတင္းစာတေစာင္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးရတဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ ပုန္ကန္ေရးအတြက္ အေျခခံ နည္းစနစ္ေတြ အားလံုးကို သင္ေပးလိုက္တာပဲ။ က႑တခုနဲ႕တခု ကတၱားျခားထားဖို႕ (ပံုႏွိပ္တိုက္နဲ႕ ျဖန္႕ခ်ိေရး)လိုတယ္ ဆိုတာ ျပေနတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္.. အယ္ဒီတာအဖြဲ႕နဲ႕ ပံုႏွိပ္တိုက္တို႕အၾကား ဆက္သြယ္ဖို႕ ခ်ကြက္ေသ စာတိုက္ပံုးစနစ္ လိုတယ္ ဆိုတာျဖစ္လာေစတယ္။ လက္ကားပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ျဖန္႕ခ်ိေရးကို လက္လီပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ျဖန္႕ခ်ိေရးနဲ႕ ခြဲျခားထားဖို႕လိုတယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္လာေစတယ္။

ဒီေနရာမွာ ကလာပ္စည္းတခုနဲ႕တခု၊ မိတ္ေဆြခ်င္း အဆက္အသြယ္တို႕နဲ႕ အလ်ားလိုက္ ဆက္ဆံမႈက ေပးႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ကလာပ္စည္းတခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က သတင္းစာျဖန္႕ခ်ိေရး ယူနစ္တခုကို ပိတ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ဥပမာေလးကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သူဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတာက ဒီယူနစ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ပုလိပ္က သိသြားၿပီလို႕ ယံုၾကည္ရလို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီျဖန္႕ခ်ိေရးယူနစ္ကို ပုလိပ္က ေစာင့္ၾကည့္တာခံေနရၿပီလို႕ သကၤာမကင္း ျဖစ္လာလို႕ စသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ယူနစ္ရဲ႕ဆက္သားအဖမ္း ခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒီဆက္သားဟာ ေနရာသစ္ကို သြားဖို႕ ေျပာထားေပမယ့္ အႏၱရာယ္ကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳၿပီး၊ သူနဲ႕ရင္းႏွီးခင္မင္ၿပီးသား ကလပ္စည္း ေခါင္းေဆာင္ဆီကိုပဲ သြားဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လို႕ပါ။

ပုလိပ္ Police
ႂကြက္ေတြအေပၚ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြထားတဲ့ သေဘာထားက သူတို႕နဲ႕ ေ၀းေ၀းေနလိုတာပဲ။ သူတို႕ဟာ တန္ဖိုးအနဂၢ ရွိသူေတြလည္း မဟုတ္။ ေနရာအႏွံ႕ ရွိေနႏုိင္တာလည္း မဟုတ္ပါ။ ဒီလိုပဲ ရက္စက္ဖို႕သာသိတဲ့ အႏၶေတြလည္းမဟုတ္ပါ။
ပိုလန္ျပည္သူ႕သမတႏုိင္ငံရဲ႕ အျခားယႏၱယားမ်ားလိုပဲ ပုလိပ္ေတြဟာလည္း ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေတြပါပဲ။ ည (၁၀) နာရီ မထိုးခင္၊ မိနစ္ပိုင္းအလို ဒုတိယဆိုင္းမွာ အလုပ္ေစာေစာ ဆင္းခ်င္ၾကသူေတြခ်ည္းပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ရံဖန္ရံခါေတာ့ တကယ္ အမဲလိုက္မုဆိုးဇရွိတဲ့ အလြန္ႀကိဳးစားတဲ့ ရဲအရာရွိနဲ႕လည္း ဆံုရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ တခါတုန္းက ၿမိ႕ငယ္ေလးတၿမိ႕မွာ သိပ္အေရးမႀကီးလွတဲ့ေနရာမွာ အလြန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ ရဲအရာရွိငယ္ တဦး ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ တေန႕ေတာ့ ေဒသခံ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရးသမားေတြကို ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး သူဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလို ဆံုးျဖတ္ၿပီးတာနဲ႕ ညဖက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၿပီးခ်ိန္၊ ၿမိ႕လံုးပတ္လည္ ညေနတိုင္း လွည့္ပါေတာ့တယ္။ ဘယ္အိမ္က မီးလင္းေနတုန္းလဲဆိုတာ သူၾကည့္တယ္။ သူ႕အတြက္ေတာ့ ဒီအိမ္ေတြ အားလံုးဟာ မသကၤာစရာေတြခ်ည္းပဲ။ အိမ္တအိမ္ဆီနားကပ္ၿပီး ဘာေတြေျပာေနၾကသလဲဆိုတာ ေခ်ာင္းနားေထာင္ပါတယ္။ ၿမိ႕ငယ္ေလးမို႕ အိမ္ေတြအားလံုးဟာ တထပ္အိမ္ေတြ ခ်ည္းျဖစ္လို႕ သူ႕အတြက္ အေတာ္လြယ္ကူသြားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ ေျမေအာက္ ဌာနခ်ဳပ္ေတြကို သူ ေျခရာခံမိသြားပါတယ္။

က်ေနာ္တို႕အတြက္ကံေကာင္းတာက ဒီလိုလူမ်ဳိး ပိုလန္ပုလိပ္အဖြဲ႕ထဲမွာ မ်ားမ်ား မရွိတာပါပဲ။ ပုလိပ္အဖြဲ႕ရဲ႕ အင္အားဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္နဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေပၚ တည္ပါတယ္။ ပုလိပ္အဖြဲ႕က သူတို႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဂုဏ္ယူၿပီး ခပ္ႂကြားႂကြားေလးေျပာတာ ရွိပါတယ္။ သူတို႕စက္႐ံုက ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ပစၥည္းရဲ႕ (၉၀%) က အရည္အေသြး မမွီရင္ေတာင္ ကြန္ျမဴနစ္ယႏၱယားထဲမွာ စစ္တပ္နဲ႕ ပါတီထက္ သာေသးတယ္တဲ့။ ဒါ မွန္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကေလးကတင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အလိုေတာ္ရိ ဒါဇင္အေတာ္မ်ားမ်ားကို သမၺာန္စာ မွားဆင့္ၿပီး၊ ၀ါေဆာ ပုလိပ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ေခၚခဲ့မိပါေသးတယ္။ ပုလိပ္အဖြဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနတာဟာ ဆြစ္ဇာလန္လုပ္ နာရီတလံုးလို မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုဗီယက္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ယႏၱယားအတိုင္း လုပ္ေနတာပါ။

ေျမေအာက္ ‘ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕’ က ဒဏ္ရာရထားတဲ့ Jan Narolhiale ဂ်န္နာ႐ိုေဟး ကို ေဆး႐ံုက ခိုးထုတ္သြားတဲ့အခါ ပုလိပ္က လြန္ခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ (၁၉၈၀)က သူ႕ဆီက ဖမ္းမိထားတဲ့ လိပ္စာစာအုပ္ကို အေျခခံၿပီး လိုက္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ သူတို႕ဟာ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ အရာအားလံုးကို ေမာ္ကြန္းတင္ထားတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

အႏၱရာယ္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံၾကားရင္ ဂမူး႐ူးဒိုးမျဖစ္ပါနဲ႕။ အႏၱရာယ္ကို ေသခ်ာတြက္ပါ။ တေယာက္ ေယာက္ကို ‘ပုလိပ္သတင္းေပး’ လို႕ မသကၤာရင္ သူ႕ကို လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းေတြထဲ မပါေစပဲ ကင္းကြာေအာင္ထားပါ။ ခုလို ကန္႕သတ္ထားတာကို ၾကာၾကာလုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ပုလိပ္ အလုပ္လုပ္တာ ေႏွးလို႕ပါ။

အၿမီး The tail
လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္က သင့္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ဖို႕ နည္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ တခါတရံ မသိသာဘူး။ သင့္ကားကို ေနာက္ေယာင္ခံကိရိယာတပ္ၿပီး အေ၀းကလိုက္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္အိမ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္။ တခါတရံေတာ့ ေျဗာင္က်က်ပဲ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ၿပီး၊ အေႏွာက္အယွက္ ေပးလိမ့္မယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ တခုထဲပဲ။ သင့္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ လႈပ္ရွားမႈကို ကန္႕သတ္ဖို႕နဲ႕ ေနရာေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ပါ။

လ်ဳိ႕၀ွက္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တာကေတာ့ သင့္အဆက္အသြယ္ေတြအားလံုးကို ေျခရာခံဖို႕ပါပဲ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဒီလိုလုပ္ရင္ ကား (၃) စီး (၄) စီး၊ လူ (၁၀) ေယာက္မွ (၁၂) ေယာက္ သံုးတတ္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ ေနသည္ပဲျဖစ္ေစ၊ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာပဲျဖစ္ေစ၊ သင့္အရိပ္ဟာ သင့္ေနာက္ေရာ ေရွ႕မွာပါရွိပါတယ္။ ေျဗာင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးတာက ေၾကာက္ရြံ႕ေနေစဖို႕နဲ႕ သင့္စိတ္ဓါတ္ကို ဖ်က္ဆီးဖို႕ပဲ။

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းကို သမားရိုးက် ပံုေသ လုပ္ေနတာဟာ အက်ဳိးရွိသလိုပဲ အႏၱရာယ္လည္း ရွိပါတယ္။ အလုပ္ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေစတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး၊ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ စိတ္ဓါတ္အရ အသင့္ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ အၿမဲတမ္း ႏိုးႏိုးၾကားၾကားျဖစ္ေအာင္ ေနေနရတာေၾကာင့္ လူကို ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာ ေစတယ္။

က်ေနာ္တို႕မွာ အျငင္းပြားမႈတခုရွိတယ္။ အဲဒါက အေရးႀကီးတဲ့ ေျမေအာက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပဲ ပုလိပ္က ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တာ။ ေအာက္ေျခက ဘာအႏၱရာယ္မွ မရွိပါဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ပဲ။ သင္ဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ခံရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သတိမေမ့မွသာ သင့္လံုၿခံဳေရးဟာ စိတ္ခ်ရလိမ့္မယ္။

ေနာက္ေယာင္ခံအလိုက္ခံရၿပီဆိုတာနဲ႕ သင္ ပထမဆံုး လုပ္ရမယ့္အလုပ္က အဲဒီ အၿမီးကို ခါခ်ပစ္လိုက္ဖို႕ပဲ။ သဘာ၀က်က်လုပ္ႏုိင္ေလ ေကာင္းေလပဲ။ ေနာက္ေယာင္ခံ အလိုက္ခံေနရၿပီဆိုတာကို သင္ သိတဲ့အေၾကာင္း သူတို႕ မသိပါေစနဲ႕။

ဒီနည္းနဲ႕မရရင္ လွည့္ဖ်ားတဲ့နည္းကိုသံုးပါ။ ဂိတ္ေပါက္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့၀န္းထဲ ၀င္သြားပါ။ အေပါက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ ႐ႈတ္ေထြးတဲ့စႀကၤန္ေတြရွိတဲ့ အေဆာက္အဦထဲ ၀င္သြားပါ။ တံတားေပၚက ျဖတ္ေျပးပါ။ ဘတ္စ္ကားကို အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းစီးပါ။
(ဒီအခ်ိန္မွာ) သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအေတြးက ဒီလိုျဖစ္သင့္တယ္။ “ငါကေတာ့အဖမ္း ခံရေတာ့မယ္ (ဘယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္)။ ဒါေပမယ့္ ဒီအစဟာ ငါ့မွာပဲအဆံုးသတ္ရမယ္” ပုလိပ္ကို ဘယ္ေနရာကိုမွ ေခၚသြားၿပီး ျပမိတာမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ႕။ ကားကို တေနရာမွာရပ္ထားခဲ့ရင္ သြားျပန္ယူဖို႕ မႀိကိဳးစားပါနဲ႕။ သင့္ဓါတ္ပံု ပုလိပ္ထံမွာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ဘယ္သူလဲဆိုတာကိုေတာ့ သူတို႕မသိပါေစနဲ႕။ သင့္ဓါတ္ပံုဟာ ပိုလန္လူမ်ဳိး (၃၆) သန္းထဲက မ်က္ႏွာတခုမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ကားနံပတ္ကေတာ့ သင္ဘယ္သူလဲဆိုတာ ေျပာျပလိမ့္မယ္။

အိုး The pot
(ပုလိပ္ဆင္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္) (A trap the police set)
ပုလိပ္က ေျမေအာက္လုပ္ငန္းသံုး လ်ဳိ႕၀ွက္အိမ္ (သို႕)႐ံုးကို ေတြ႕ၿပီဆိုတာနဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ထားလိုက္ လိမ့္မယ္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္ေရွ႕က ထိုင္ေစာင့္ေနၿပီး။ တံခါးလာေခါက္သူ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို ဖမ္းလိမ့္မယ္။

ဒီလို မႏွစ္မ်ိဳ႕ဖြယ္ အလန္႕တၾကားျဖစ္ရမႈကို ေရွာင္ရွားဖို႕ ႐ိုးရွင္းတဲ့၊ မသိသာတဲ့၊ အခ်က္ေပးစနစ္ သံုးၿပီး၊ တစံုတခုျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို အျခားသူေတြကို အလြယ္တကူ သတိ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ရွိရာကို ခ်ဥ္းကပ္လာတာနဲ႕ ၀င္းထဲမွာျဖစ္ေစ၊ အ၀င္၀မွာျဖစ္ေစ၊ အိမ္ တံခါး၀မွာျဖစ္ေစ၊ တခုခုနဲ႕အခ်က္ျပၿပီး သတိေပးႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ဟာ အားလံုးကို တံခါးဖြင့္ထားတယ္ဆိုရင္ အဲဒီထဲမွာ ပုလိပ္လည္းပါတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။

စီးနင္းျခင္း Busted
ရန္သူကစီးနင္းမႈကို သင္ မေမွ်ာ္လင့္ဆံုး အခ်ိန္မွာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ လူဖမ္းစာရင္းမွာ ငါဟာ ပထမဆံုးလည္းမဟုတ္၊ ေနာက္ဆံုးလည္းမဟုတ္ဆိုတာ သင့္ကိုယ္သင္ သတိေပးေနဖို႕ပါပဲ။ Alexander Solzenicsyn အဲလက္ဇင္းဒါး ဆိုဇင္နစ္ဇင္ ရဲ႕ “The Gulag Archipelago” ကို ၾကည့္ပါ။

အဖမ္းခံရရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲယုတၱိမရွိတဲ့ ႐ူးသြပ္တဲ့ဟာျဖစ္ပါေစ၊ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္က သင္ဘယ္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာ သက္ေသျပဖို႕ အဆင္သင့္လုပ္ထားပါ။ သေဘာတရား အေနနဲ႕ေတာ့ ပုလိပ္နဲ႕ ဆက္ဆံတဲ့အခါ အေကာင္းဆံုးက ဆိတ္ဆိတ္ေနဖို႕ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံေတာ့ သူတို႕ကို တစံုတခုေျပာလိုက္တာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ပုလိပ္က သင္ဘယ္သူလဲဆိုတာနဲ႕ သူတို႕ရွာေတြ႕တဲ့ပစၥည္း ဘာဆိုတာ သိခ်င္မွသိမယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ သူတို႕ ဖမ္းမိသူဟာ တကယ့္ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ပါလား ဆိုတာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ သိမသြားပါေစနဲ႕။

ဖမ္းမိၿပီး သင္ဟာ သူတို႕ကို ဒူးေထာက္မည့္သူ မဟုတ္မွန္းသိတာနဲ႕ ႂကြက္ေတြက သင့္ကို စိတၱေဗဒအရ ဖိအားေပးတာကို ရပ္လိုက္လိမ့္မယ္။ အက်ဥ္းသားဆီက သူတို႕လိုခ်င္တာ ညႇစ္ထုတ္လို႕ မရဘူးဆိုတာ သိတာနဲ႕ ညႇဥ္းပမ္းတာကို ရပ္လိုက္လိမ့္မယ္။ သံႏၷိ႒ာန္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ရွိၿပီး၊ ဘာမွ်မေျပာပဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ စာရင္းရွည္ႀကီး အတိတ္ကအေတြ႕အႀကံဳအရ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလို လူေတြကို ေဖာ္ေကာင္လုပ္သူ ေတြထက္ေတာင္ ေစာေစာလႊတ္္လိုက္တာကို ႀကံဳဖူးပါတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ ျပင္ပက ဘ၀ကို ေမ့ပစ္လိုက္ပါ။ ဒီအရာေတြ အားလံုးကို သင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီ။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲေရာက္တာနဲ႕ သင့္ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ လူသားသဘာ၀အေပၚ သင့္ယံုၾကည္ခ်က္ကို စစ္ေဆးတဲ့ အခက္ခဲဆံုး စာေမးပြဲစပါၿပီ။

အက်ဥ္းေထာင္တြင္းဘ၀ Prison life
လူသားအားလံုးနဲ႕ အဆက္ျဖတ္ခံထားရၿပီး၊ အျခား အက်ဥ္းသားတဦးတေလနဲ႕ စကားေလးေျပာမိ႐ံုနဲ႕ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ အက်ဥ္းခန္းေလးထဲမွာ တေယာက္ထဲ အထီးက်န္ ေနရရင္ေတာင္မွ အက်ဥ္းေထာင္၀ါဒါေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေဆးမခံရေအာင္နဲ႕ မိမိရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႕ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ အင္အားကို မိမိရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ထားပါ။

ေနာက္တခုက အက်ဥ္းေထာင္တံခါး၀ကို ျဖတ္ၿပီး၀င္လိုက္တာနဲ႕ အရာရာ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၿပီလို႕ မစဥ္းစားပါနဲ႕။ အရာရာဟာ ခုမွအသစ္စတာပါ။ အခုထိေတာ့ ဒီအယူအဆႏွစ္ခုစလံုးက မွန္ဆဲပါပဲ။ ဘ၀မွာ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရတဲ့ အျခား အရာေတြလုိပဲ၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘယ္လိုရွင္သန္ေအာင္ေနထိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အရာဟာလည္း သင္ယူရမယ့္ အရာတခုပဲ။ သင္ ျပင္ပမွာ သိခဲ့တဲ့သူတဦးဟာ အလုပ္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအရလည္းေကာင္း၊ တိုက္ပြဲအတြင္းမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း အေတာ္ဆံုးရဲေဘာ္တဦး ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေထာင္တြင္းေရာက္တဲ့အခါ အလြန္ ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ အခန္းေဖၚျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
အက်ဥ္းေထာင္ဆိုတာ လူ႕ေလာကအငယ္စားေလးပါပဲ။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းဘ၀က အက်ဥ္းသားတိုင္းကို စိတ္ခံစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕၊ ပရိယာယ္ရွိဖို႕၊ အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ဖို႕၊ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေတာင္းဆိုေနမယ္။ ဒါမွ စိတ္ခံစားမႈ လွ်ံထြက္ၿပီး၊ ေရဆူမွတ္မေရာက္မွာ။ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးထိုင္တတ္ဖို႕နဲ႕၊ ကိုယ့္ ပုဂၢလိက ခံစားမႈက အျခားသူေတြကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ဖို႕ သင္ယူရမယ္။ ေန႕စဥ္ အခ်ိန္ဇယားဆြဲၿပီး အဲဒီအတိုင္း လိုက္နာရမယ္။

မိမိအတြင္းစိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိမ္းထားႏုိင္ဖို႕၊ တံတိုင္းျခားထားႏုိင္ဖို႕၊ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါမွ အက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ စည္းကမ္းေတြကို ေက်ာ္လႊားရင္ဆိုင္ႏုိင္မွာ။ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မယံုရပါလားဆိုတဲ့ အမွန္တရားကိုလည္း ရင္ဆိုင္နားလည္ႏုိင္လာလိမ့္မယ္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျပေစဖို႕ဆိုၿပီး မိမိခံစားခ်က္ကို ဖြင့္ျပမယ့္စာမ်ဳိး မိသားစုဆီ မေရးပါနဲ႕။ အလားတူပဲ တစံုတဦးရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕အခက္အခဲကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းဆိုတဲ့ စာမ်ဳိးလည္း မေရးပါနဲ႕။ သင့္စာေတြကို အက်ဥ္းေထာင္ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကသာ ဖတ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သင့္အမႈစစ္ ပုလိပ္ စံုေထာက္ကလည္း ဖတ္ေနတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။ သင့္ကို ဘယ္လိုက်ဳိးသြားေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာရွာဖို႕က သူ႕အလုပ္ပဲ။

No comments:

Post a Comment