Wednesday, March 4, 2009

The Little Conspirator ပုန္ကန္သူေလး၊ အပိုင္း ၄/၄။

စစ္ေၾကာေရးကစားပြဲႀကီး The Interrogation Game
က်ေနာ္တို႕ စစ္ေၾကာေရးလုပ္တမ္း ကစားၾကရေအာင္လား။ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕နဲ႕အတူ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္လို႕ အထိန္းသိမ္းခံရ (ေနာက္ေတာ့ အဖမ္းခံ ရသူ) ဆိုပါစို႕။ အမႈရဲ႕ ဥပေဒ အေျခခံက အေရးမႀကီးပါဘူး။ (အဲဒါက အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းႏုိင္တာပဲ။) က်ေနာ္က ခင္ဗ်ားကို စစ္ေၾကာဖို႕ အထက္ အရာရွိက တာ၀န္ေပးထားခံရ သူဆိုပါစို႕။ စစ္ေၾကာေရးဆိုတာ သတင္းအခ်က္အလက္ တိုက္ပြဲပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႕ လူစုရဲ ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ စုေဆာင္းထားၿပီးၿပီ။ (ေစာင့္ၾကည့္တာ၊ ခိုးနားေထာင္တာ၊ သတင္းေပးေမြးတာ..စသျဖင့္ေပါ့။)

က်ေနာ္တို႕ လက္ထဲမွာ နည္းပညာေပါင္းစံု အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေပမယ့္ ဒီနည္းနဲ႕စုေဆာင္းလို႕ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တရား႐ံုးမွာ တင္လို႕မရဘူး။ (ခင္ဗ်ားနဲ႕ ဦး‘က’ တံခါး၀မွာ အတူရပ္ေနတာကို) က်ေနာ္တို႕ စံုေထာက္က ခိုး႐ိုက္ထားတဲ့ဓါတ္ပံုေတြ၊ ခင္ဗ်ား တယ္လီဖံုးနဲ႕စကားေျပာေနတာကို ခိုးၿပီး အသံဖမ္းထားတဲ့တိပ္ေခြေတြကို တရား႐ံုးက သက္ေသခံအျဖစ္ လက္မခံဘူး။ တရား႐ံုးကလက္ခံႏုိင္တဲ့ တခုတည္းေသာ သက္ေသခံခ်က္က ခင္ဗ်ားနဲ႕ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြေပးတဲ့ ထြက္ခ်က္ပဲ။ ေနာက္တခုက တတိယပုဂၢိဳလ္ကေပးတဲ့ အမႈနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ထြက္ခ်က္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ထြက္ခ်က္ဟာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ထြက္ခ်က္ကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြအတိုင္း ဒီလက္ႏွိပ္စက္ေပၚမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း စနစ္တက် ႐ိုက္ရမယ္။ စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ခင္ဗ်ားလက္မွတ္ ထိုးခိုင္းထားရမယ္။ အမႈတင္ဖို႕အတြက္ ျပင္ဆင္ရာမွာ ခင္ဗ်ားထြက္ခ်က္ လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားကို႐ံုးတင္ မလား၊ ဘယ္သူက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မယ္ ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္နဲ႕ မဆိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႕ ယႏၱယားရဲ႕စနစ္အရ ဒါကိုဆံုးျဖတ္တာက ပုလိပ္မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးသမားက ဆံုးျဖတ္တာ။ အမႈရဲ႕ဥပေဒရလဒ္က ခန္႕မွန္းလို႕မရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ တည္တယ္။ သင့္ကို စီရင္ခ်က္ခ်ဖို႕ သင့္ထြက္ခ်က္လိုတယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာက သင္တို႕လႈပ္ရွားမႈကို သိဖို႕နဲ႕ ဒီအတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းမွာပါေနတဲ့ အျခားသူေတြအေၾကာင္းသိဖို႕ပဲ။ က်ေနာ္တို႕က ခင္ဗ်ားနဲ႕ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြအၾကား ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္တာပဲ။

က်ေနာ္တို႕အတြက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈက ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္တို႕လူအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္ဖို႕ပဲ။ (ဒါမွမဟုတ္လည္း အဲဒီလို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္) လုပ္ဖို႕ပဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြအျမင္မွာ ခင္ဗ်ားဟာ သူတို႕အေၾကာင္း အကုန္ဖြင့္ေျပာတဲ့ သစၥာေဖာက္တေယာက္ျဖစ္သြားေအာင္လုပ္ဖို႕က က်ေနာ္တို႕တာ၀န္ပဲ။ ေထာင္ထဲကေန စိတ္ဓါတ္က်၊ ဘ၀ပ်က္ၿပီး၊ ထြက္သြားတာကို ျမင္ရရင္၊ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းဟာ ဘာမွ အက်ဳိးမရွိပါဘူးကြာလို႕ ျမင္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရင္ က်ေနာ္တို႕ေက်နပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကို စကား ေျပာလာေအာင္လုပ္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕ ဒါေလာက္ ေသာကေရာက္ေနရတာပဲ။

ခင္ဗ်ားဟာ ခုထိေတာ့ ေခါင္းမာမာနဲ႕ ပါးစပ္ပိတ္ေနတုန္းပဲေနာ္။ ခင္ဗ်ားပါးစပ္ကို ပြင့္လာေအာင္ က်ေနာ္ လုပ္ျပမယ္။ က်ေနာ့္မွာ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အခ်ိန္ဟာ က်ေနာ့္ရဲ႕အႀကီးဆံုး မဟာမိတ္ပဲ။ ေထာင္ထဲက အထီးက်န္ျခင္းနဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈက သင့္ခုခံဆန္႕က်င္စိတ္ကို တစတစ တိုက္စားသြားလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္က ခင္ဗ်ားကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေျခာက္ၿပီး၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေခ်ာ့ရမယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ ပညာရွင္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားကို စီးကရက္တလိပ္တိုက္ၿပီး၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စားပြဲကိုထုရမယ္ဆိုတာလည္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။

စစ္ေၾကာေရးတခါၿပီးတိုင္း ခင္ဗ်ားရဲ႕တုန္႕ျပန္ပံုကို အေသးစိတ္ သတင္းေပးေနတဲ့ က်ေနာ္တို႕လူကလည္း ခင္ဗ်ားနဲ႕တခန္းထဲ။ ခင္ဗ်ားဟာ ရင္ထဲရွိေနတာကို မဆင္မျခင္ အသိခံမယ့္သူ မဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိပ္မရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈရွိေပမယ့္ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ပါတယ္လို႕ ၿဖီးလို႕မရဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြးေတြ ေဒါင္ခ်ာစိုင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စာတပုဒ္ကို ေအးေအးေဆးေဆး ဖတ္ေနႏုိင္ပါတယ္လို႕ ဟန္ေဆာင္လို႕မရဘူး။ ဒီလိုနဲ႕ ခင္ဗ်ားဟာ ဒီလူကို ခင္ဗ်ား ထင္ထားႏုိင္တာထက္ ပိုၿပီးဖြင့္ေျပာမိေတာ့မွာပဲ။

ခင္ဗ်ားမွာ တန္ဖိုးထားတဲ့အရာတခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ ဒါကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္တယ္။ (ဒီတန္ဖိုးထားမႈေတြဟာ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာကိုေတာ့ ၿဖိဳခ်ပစ္ႏုိင္တယ္။) ဒီတန္ဖိုးထားမႈေတြဟာ ခင္ဗ်ား ယံုၾကည္မႈေတြရဲ႕ အေျခခံေတြပဲ။

KGB and NKVD ေကဂ်ီဘီ နဲ႕ လ်ဳိ႕၀ွက္ ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႕အဖို႕ ခင္ဗ်ားအမႈကို စစ္ေဆးရခက္ေစတဲ့အရာေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ခင္ဗ်ား အတြက္ေတာ့ ရွင္းေနတာပဲ။ အဲဒီ အရာေတြကပဲ ခင္ဗ်ားကို ေပ်ာ့သြားေအာင္လုပ္လို႕ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ ့အလြန္႐ိုးရွင္းတဲ့ အတၱဗီဇစိတ္ကိုေတြ႕တာနဲ႕ ခင္ဗ်ားတန္ဖိုးထားမႈေတြကို လက္နက္အျဖစ္သံုးလို႕ရၿပီ။ ခင္ဗ်ား ေထာင္က်မွာ ေၾကာက္တာ၊ ေထာင္ထဲက ေစာႏုိင္သမွ်ေစာေစာ ျပန္ထြက္ခ်င္တာ.. စတာေတြဟာ က်ေနာ္တို႕အတြက္ အေရးမႀကီးေတာ့ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားက စကားေျပာခ်င္စိတ္မရွိဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ခ်င္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း တျခားသူေတြကို၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေရးေတာ္ပံုကို ကာကြယ္ခ်င္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ခင္ဗ်ားတို႕တိုက္ပြဲရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ နည္းလမ္းေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ မြန္ျမတ္ သန္႕စင္တယ္ဆိုတာ ေျပာေကာင္းေျပာလိုလိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ခင္ဗ်ား စကားေျပာလာၿပီဆိုရင္ၿပီးတာပဲ။ ကဲ.. ခု ခင္ဗ်ားနဲ႕က်ေနာ္ ႏွစ္ေယာက္စကားေျပာၾကေတာ့မယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆး စမ္းသပ္ခံၿပီးသား နည္းေဟာင္းႀကီးေတြကိုသံုးမွာပဲ။ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက အဲဒီ နည္းေဟာင္းႀကီးေတြက (၉၀%) ေလာက္ အလုပ္ျဖစ္တယ္ဗ်။

ခင္ဗ်ားကိုယ္ခင္ဗ်ား ဒီအေျခအေနနဲ႕ ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္ပါဦး။ အလ်င္မလိုပါနဲ႕ေလ။ ဒီစာပိုဒ္ေတြကို ေသခ်ာ အခ်ိန္ယူဖတ္ပါ။ အခ်က္တခ်က္ၿပီးတိုင္း ခဏနားၿပီးစဥ္းစားပါ။ စိတၱေဗဒ ျပဇာတ္ေလး တပုဒ္လိုလုပ္ၿပီး စဥ္းစားပါ။ က်ေနာ့္ေနရာမွာ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကို စစ္ခိုင္းၿပီး ကစားၾကည့္ပါ။ က်ေနာ့္ေမးခြန္းေတြကို သက္ရွိ လူတေယာက္ရဲ႕အသံနဲ႕ ၾကားရေတာ့ ပိုအသက္၀င္တာေပါ့။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ တုန္႕ျပန္ပံုေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။ ေစာဒကတက္ခ်င္စိတ္ကို ႀကိဳးစားၿပီးေဖ်ာက္ပါ။ က်ေနာ့္ကို ရွင္းျပဖို႕၊ လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ဖို႕မစဥ္းစားပါနဲ႕။ က်ေနာ္က အျမဲတမ္းမွန္တဲ့လူ၊ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ အထဲမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕စိတ္ထဲ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေျဖေတြကို ျပန္နားေထာင္ၾကည့္ပါ။

ၿပီးေတာ့မွ ခင္ဗ်ားသိပ္စိတ္႐ႈတ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မိတ္ေဆြေတြနဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလဲ ဆိုတဲ့အေျဖကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။ အခက္ခဲဆံုး အေျခအေနေတြမွာေတာင္ ခင္ဗ်ား ပါးစပ္ပိတ္ေနဖို႕ လိုတယ္။

တေန႕က်ရင္ ဒီဟာေတြဟာ အသံုး၀င္ေကာင္း ၀င္လာပါလိမ့္မယ္
၁) ခင္ဗ်ားမေျဖဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္တို႕က ဖမ္းရေတာ့မွာပဲ။ အိမ္ျပန္ခ်င္ရင္ ေျပာဗ်ာ.. ခင္ဗ်ား ဒီစာေစာင္ေတြ ဘယ္ကရခဲ့သလဲဆိုတာကို။

၂) ခင္ဗ်ားအမႈက ဘာမွအေရးမႀကီးပါဘူး။ ခင္ဗ်ား ခုလိုေခါင္းမာေနရင္သာ အစိုးရေရွ႕ေနက ဖမ္းဖို႕ အမိန္႕ ေပးေတာ့မွာ။ ဒီလို စာေစာင္အမႈေတြ က်ေနာ္တို႕ဆီမွာ တပံုႀကီး။ စာေစာင္ေလးလက္ထဲေတြ႕႐ံုနဲ႕ေတာ့ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မဖမ္းပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႕ အေတြ႕အႀကံဳအရေတာ့ ဘယ္သူ႕ဆီကေန၊ ဘယ္ကေန စာေစာင္ေတြရတယ္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာတဲ့လူဟာ ဒီျဖန္႕ခ်ိေရးထဲမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ မပါတာ ေသခ်ာတယ္။ သူတို႕က ဖမ္းေလာက္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ကားသမားေတြပဲ ဒို႕က စိတ္၀င္စားတာပါ။ လက္လီသမားေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။ စကားေျပာဖို႕ ျငင္းဆန္ ေနတဲ့သူ ကေတာ့ လက္ကားသမားပဲ။ ခင္ဗ်ားလိုေပါ့။ ခင္ဗ်ားစိတ္ကို ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ဖို႕။ ပါးစပ္ ပြင့္လာေအာင္လုပ္ဖို႕ ေထာင္ထဲမွာ (၃) လေလာက္ေတာ့ သြားေနလိုက္ဦးေပါ့။

၃) ခင္ဗ်ားကိုဖမ္းရတာ ခုလို ဖြင့္ေျပာဖို႕ ျငင္းဆန္ေနလို႕ပဲ။ ခင္ဗ်ားကို ဦး‘က’ႀကီး ရဲ႕ထြက္ခ်က္ ဖတ္ျပမယ္။ သူက ဒီကိစၥထဲမွာ ခင္ဗ်ားထက္ အမ်ားႀကီးပိုလုပ္ခဲ့တဲ့ သူဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုသူ လြတ္သြားၿပီေလ။

၄) ခင္ဗ်ား ခုလို ထြက္ခ်က္ေပးဖို႕ျငင္းဆန္ေနတာကို ဘယ္တရား႐ံုးကျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရေရွ႕ေနကျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္ရွိတယ္လို႕ ယူဆစရာျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒါ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒက ဆိုထားတာပဲ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူရဲ႕ စိတ္ေန သေဘာထား ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာကို ဘယ္တရား႐ံုးကျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရေရွ႕ေနကျဖစ္ျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမွာေတာ့ သံသယျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေၾကာင္း ၀န္ခံတဲ့သူေတြ၊ စစ္ေၾကာေရး အရာရွိေတြကို အမႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာျပသူေတြကိုေပါ့။ ဒါဟာ အမႈကို တရားရွင္လႊတ္္ဖို႕။ “ပ”လပ္ဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ မလႊဲမကင္းသာ ႐ံုးေရာက္သြားရင္လည္း သက္သက္ညႇာညႇာစီရင္ဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြပဲ။ ခင္ဗ်ား ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခ်က္ေပးသလား။ အေတာ္ၾကာၾကာစစ္ၿပီးမွ လေပါင္းအေတာ္ၾကာမွ ထြက္ခ်က္ေပးမလားဆိုတာ တရား႐ံုး အတြက္ အေရးမႀကီးပါဘူး။

၅) ဟုတ္လိုက္ေလဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားက သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္လို႕ ပါးစပ္ပိတ္ေနတာကိုး။ ခင္ဗ်ားက ပိုလန္ ေပါင္မုန္႕ကို စားၿပီး၊ ရန္သူတေယာက္လို ႏႈတ္ပိတ္ထားေတာ့တာကိုး။ အခုဒီမွာ ခင္ဗ်ားကို လာစကားေျပာေနတာ အျပစ္ကင္းတဲ့သူေတြကို ေရြးထုတ္ဖို႕၊ ပိုလန္ျပည္ႀကီးကို ကူညီခ်င္ေပမယ့္ အသံုးခ်ခံေနရသူေတြကို တကယ့္ ရန္သူအစစ္ေတြနဲ႕ ခြဲထုတ္ဖို႕ပဲ။ ေအး.. မင္းကေတာ့ ရန္သူပဲ။ ဒို႕လုပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ မင္း မသက္သာဘူးသာ မွတ္ေပေရာ့။

၆) မင္းအသက္ (၃၀) ရွိၿပီေနာ္။ ေယာက္်ားရွိတယ္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႕။ မင္းကို ေထာင္ခ်လို႕ရတဲ့ အေထာက္ အထားေတြ ဒို႕မွာ တပံုႀကီးရွိတယ္။ ေျမေအာက္ စာေစာင္ျဖန္႕ခ်ိမႈနဲ႕ စြဲခ်က္တင္မလား။ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ၾကံစည္တဲ့ ရာဇ၀တ္ မကင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈနဲ႕ စြဲခ်က္တင္မလား။ ႀကိဳက္တာလုပ္လို႕ ရတယ္။ ဒုတိယအမႈနဲ႕သာ ႐ံုးတင္လိုက္လို႕ကေတာ့ စစ္ခံု႐ံုးနဲ႕စစ္မွာ။ ေအာက္ထစ္ (၅) ႏွစ္ပဲ။ (၅) ႏွစ္ဆိုတာ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္အတြက္ေတာ့ အေတာ္ၾကာတာေနာ။ ေယာက္်ားတေယာက္ထက္ စာရင္ေပါ့ေလ..။ ေထာင္က ထြက္လာရင္ ေထာင္ကႏွိပ္စက္လိုက္လို႕ လူကလည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ေန၊ ႐ုပ္ကလည္း အိုစနာက်လို႕ေနမွာ။ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႕ ေထာင္ထဲေရာက္လာၿပီး။ ခုမင္းနဲ႕ အတူတူ တခန္းထဲ ေနတဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္စမ္းပါ။ ေထာင္ ္(၅) ႏွစ္က်ၿပီး၊ ျပန္ထြက္သြားတဲ့မိန္းမ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ျပန္စရာ အိမ္ရွိေသးလို႕လဲ။ မင္းေယာက္်ားကို ဆိုလိုတာေနာ္။ မင္းနဲ႕ငါတို႕နဲ႕ နားလည္မႈေလး တခုေလာက္ စမ္းၾကည့္ၾကရင္ မေကာင္းဘူးလား။ မင္းလုပ္ေပးရမွာက တခုထဲ။ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းထဲက မင္းရဲ႕အဆက္အသြယ္ေတြကို ငါတို႕ကိုေျပာျပ။ ဒို႕က အတင္းၾကပ္ဆံုး လ်ဳိ႕၀ွက္ထားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ မင္းကို ငါတို႕က စာေစာင္ျဖန္႕ခ်ိမႈနဲ႕ပဲ ဆက္စစ္မယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆိုင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ေလာက္နဲ႕ တရား႐ံုးထဲက အသာေလး လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သြားႏုိင္မွာ ေသခ်ာတယ္။

၇) ဒီအမႈမွာ တျခားသူေတြ ဘယ္လိုထြက္ဆိုထားတယ္ဆိုတာ ငါဖတ္ျပတာ မင္း ၾကားၿပီးၿပီမဟုတ္လား။ မင္းသူငယ္ခ်င္း ေတြကေတာ့ သူတို႕အျပစ္ကို ၀န္ခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႐ိုးသားၾကတယ္ကြ။ ေအးေလ… ငါေျပာတာ သေဘာမတူလည္း၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႕သတၱိကိုေတာ့ ေလးစားရမွာပဲကြ။ အဲ.. မင္းကေတာ့ တကယ့္လူေၾကာက္ပဲ၊ သတၱိမရွိတဲ့ေကာင္။

၈) ဦး‘က’ႀကီးနဲ႕ေတြ႕ၿပီးမွေတာ့ မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြက သူတို႕သိတာ ႐ိုး႐ိုးသားသား အကုန္ေျပာေနၿပီဆိုတာ မင္း သံသယ ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူးကြာ။ မင္းတို႕အေၾကာင္း ဒို႕အားလံုး သိထားၿပီးသားဆိုတာ မင္းခုေတာ့သိၿပီ မဟုတ္လား။ တကယ္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္တဲ့ လက္ေကာက္ေတြကေတာ့ အေဖာ္နဲ႕လုပ္တဲ့အမႈဆိုတာ အဖမ္းခံရတာနဲ႕ ေပၚေတာ့မွာပဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္ကြ။ လူမ်ားမ်ားပါေလ ဒို႕အတြက္ လြယ္ေလပဲ။ သူလွ်ိဳမႈ၊ ေငြအလြဲသံုးစားမႈ၊ လိမ္လည္မႈ အားလံုး ဒီလိုခ်ည္းပဲ။ မင္းၾကည့္ေလ ဒီလိုအမႈမ်ဳိးမွာ အေႏွးနဲ႕အျမန္ တေယာက္ေယာက္က စေျပာတာခ်ည္းပဲကြ။ မင္းတို႕အမႈတြဲပဲ ၾကည့္ေလ။ မင္းတေယာက္ကလြဲလို႕ လူတိုင္းကေျပာေနၿပီ။ မင္းေတာ့ နာေတာ့မွာပဲ။ ၾကည့္ေလ.. အဆံုးက်ေတာ့ အားလံုးက ကိုယ္လြတ္႐ုန္းၾကတာပဲ။ တေယာက္ကိုတေယာက္ လႊဲခ်လို႕၊ မေျပာတဲ့သူက ဓါးစာခံျဖစ္မွာပဲ။ ေနာက္မွ က်ေနာ္ ေျပာပါေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီ ကိုယ့္လူ။ တရား႐ံုးကလည္း အရင္ဆံုးဖြင့္ေျပာတဲ့ သူကို ယံုတာပဲကြ။ ကဲ.. မင္း သူငယ္ခ်င္း ဦး‘က’ႀကီးရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ သူကေျပာေတာ့ မင္းက သူ႕ကို လပ္ဗလင္ (Lublin) နဲ႕ လို႕ထ္ဇ္ (Lodz)မွာ ခ်ကြက္ေသေတြ စီစဥ္ခိုင္းခဲ့တာဆို။ ၿပီးေတာ့ မင္းက ဘုန္းႀကီး….နဲ႕ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖို႕လည္း ခ်ိန္းခိုင္းခဲ့ေသးတယ္ဆိုပဲ။

၉) မင္းက မင့္ကေလးကို မခ်စ္ဘူးလား။ ဟုတ္လား။ မင္းက ကေလးမထိန္းခ်င္ဘဲ ေထာင္ထဲမွာပဲ ေနခ်င္တာကိုးကြ။ မင့္ကေလးကေတာ့ အိမ္မွာ တေယာက္ထဲ မေနရဲလို႕ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြဆီ ငိုၿပီးတေန႕လံုး ေလွ်ာက္သြားေနတယ္။ မင္းကို ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီး၊ ကေလးကို မိဘမဲ့ေဂဟာ ပို႕လိုက္တာပဲေကာင္းမယ္။ ဒါပဲ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မွာပဲ။

၁၀) ကဲ.. ဒါေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စာရင္းရွင္းၾကရေအာင္ေလ။ မင္း အေနာက္ဂ်ာမဏီကို ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ ပို႕ခဲ့တယ္ဆိုတာ ငါတိ္ု႕ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္ကြ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ငါတို႕သိပါတယ္။ တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနကေပးတဲ့ သတင္းအရ မင္းက ဒီလမ္းေၾကာင္းကတဆင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပို႕ခဲ့တယ္တဲ့။ သူလွ်ိဳမႈနဲ႕ တရားစြဲမခံရခ်င္ရင္ေတာ့ တလမ္းပဲရွိတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြ မင္းကို ဘယ္သူကေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ ဒို႕ကိုေျပာကြာ။ အဲဒီလူက မင္းကို သူေပးခဲ့တာဟာ သာမန္လက္ကမ္း စာေစာင္ေလးေတြပါလို႕သာ သက္ေသျပႏုိင္ရင္ ဒို႕က ေနာက္တေန႕လႊတ္္ေပးမွာေပါ့။

၁၁) မင္းက တကယ့္ကို ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕စိတ္ဓါတ္ အျပည့္နဲ႕လုပ္တာ ငါတို႕က သိပါတယ္။ မင္း “အ” တာ၊ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိတာ၊ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိတာေတြကို သူတို႕က အသံုးခ်သြားတာပဲ။ မင္းကို ဒီလုပ္ငန္းေတြထဲ ဆြဲသြင္းသူကလည္း တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကို နဲနဲ ‘ကား’ ေျပာတယ္ကြာ။ (၁၉၈၀) ၾသဂုတ္လ မတိုင္ခင္ (Gdansk) သေဘၤာက်င္းအပါအ၀င္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား တသီႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး။ ‘ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕’ ေပၚေပါက္လာသည့္အခ်ိန္)က တခ်ိဳ႕အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မတရားဘူးဆိုတာ ငါတိ္ု႕သေဘာတူပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းလည္း ဒီလိုပါပဲ ဆိုတာဟုတ္ပါတယ္ကြာ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ မင္းကေတာ့ သူတို႕အသံုးခ်ခံ သက္သက္ျဖစ္ေနၿပီ။ မင္းကေတာ့ သူတို႕ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို႕ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ သူတို႕မွာ ဘယ္လို အဆက္အသြယ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ မင္းကေတာ့ မသိရွာဘူး။ ဥပမာကြာ.. မင္းတို႕ ‘ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕’ နယ္ေျမခံအၾကံေပးဟာ စတာလင္ေခတ္က ရဲရဲေတာက္ ဘုရားမဲ့၀ါဒီ ဆိုတာ မင္းသိလား။ ဂိုမူကာ (Gomulka) ေခတ္က ၀ိုင္းဇင္းသယ္ (ဗီယင္နာ႐ံုးစိုက္ နာဇီမုဆိုး Simon Wiesenthal) ရဲ႕ သူလွ်ိဳျဖစ္ခဲ့ဖူးတာ မင္းသိလား။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ဘဏ္မွာ စာရင္းဖြင့္ထားတာ မင္းသိလား။ ေဘာက္စ္၀ပ္ဂြန္း ကားႀကီး စီးေနတာေကာ မင္းသိလား။ သူကေတာ့ သူ႕တသက္တာ ဖူလံုေနၿပီကြ။ မင္းရဲ ့ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ နပါတယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦး‘က’ႀကီးကလည္း လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြနဲ႕ပဲကြ။ မာရွယ္ေလာကာလက မင္းတို႕အုပ္စုအတြက္ ေထာက္အပံ့အကူအညီေတြ ေဒၚလာ ဘယ္ေလာက္ ရခဲ့တယ္ဆိုတာ မင္းတို႕ကို ေျပာျပဖူးသလား။ ဘယ္သူ႕ ဆီက ရတယ္ဆိုတာေကာ မေျပာဘူးလား။ ျငင္းမရတဲ့ သက္ေသခံေတြ ၾကည့္ခ်င္ ေသးလား။

၁၂) မင္းမွာ ကေလးရွိလား၊ မရွိဘူး၊ ဟုတ္လား။ ၀မ္းနည္းပါတယ္ကြာ။ ငါေမ့ သြားလို႕ပါ။ ေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒါ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့။ လူနဲနဲပဲခံရေလေကာင္းေလေပါ့ကြာ။ ဒါေပမယ့္ တခုေတာ့ရွိတယ္။ မင္း အျပစ္ေရွာင္သြားရင္ေတာ့ ေသြးဆံုးေနၿပီေနာ။ ကေလးရဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတာ့ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ကြာ။

၁၃) မင္းကိုစစ္ေဆးလို႕ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ မင္းကို သူလွ်ိဳမႈနဲ႕ ႐ံုးတင္လို႕ရတယ္။ မင္းအမႈကို စစ္ခံု႐ံုးကို လႊဲလို႕ရတယ္ဆိုတာ မင္းသိလား။ စက္႐ံု ‘က’ ႀကီးဟာ စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ မင္းသိလား။ P8 ဌာနက ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာေကာ မင္းသိလား။ မင္းမသိဘူး မဟုတ္ လား။ P8 စက္႐ံုအလုပ္သမားေတြထဲက ဘယ္သူေတြ မင္းဆီက ေငြနဲ႕ အစားအစာေတြ ရေနတယ္ဆိုတာ ငါတို႕သိတယ္။ ‘အဖိႏွိပ္ခံမ်ားအတြက္ အကူအညီ’ လို႕ေတာ့ နာမည္ခံထားတာေပါ့ကြာ။ သူတို႕ခ်င္း ဘယ္လို အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိတယ္ဆိုတာ မင္းမသိဘူး။ ဒါ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းကြ။ မင္း ငါတို႕ေျပာတာ ယံုပါကြာ။ စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက အလုပ္ျဖဳတ္ ခံရသူေတြရဲ႕အမည္ေတြ၊ လိပ္စာေတြရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကမဆို ေငြေပးမွာပဲကြ။ ဘယ္သူ အရက္ေသာက္လြန္လို႕ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူတို႕က သိခ်င္ေသးတယ္။ သပိတ္သမားေတာ့ မေျပာနဲ႕ေတာ့ေပါ့ကြာ။ မင္း ငါေျပာတာ နားေထာင္စမ္းပါ။ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီတခုအတြက္ သူတို႕အားလံုးဟာ အလားအလာရွိေသာ သူလွ်ိဳေတြပဲ။ မင္းက အဲဒီ သူလွ်ိဳစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမွာပါေနတာ မင္းသိလား။ မင္းက မသိလို႕ လုပ္ေနတာလား။ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္း ဇာတ္႐ႈတ္ႀကီးထဲ ပါေနတာကို မသိေလာက္ေအာင္ “အ” တာလားေတာ့ ငါတို႕ မသိဘူးေပါ့ကြာ။ မင္းကို ငါတို႕ မ်ားမ်ားမေမးပါဘူး။ ဒီ ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမွာ မင္းအျပင္ ဘယ္သူပါေသးလဲဆိုတာပဲ ငါက သိခ်င္တာပါ။ ဒါေလးပါပဲကြ။ ဒါက တကယ္ကို ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္း အစစ္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမွ မထိခိုက္ေစရပါဘူး။ မင္းကိုေတာ့ တခုသတိေပးလိုက္မယ္။ မင္းကို ဒို႕လႊတ္္ေပးလိုက္ၿပီး၊ သိပ္မၾကာခင္ မင္း မေတာ္တဆမႈတခုခုနဲ႕ ေတြ႕မယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ကိုယ့္အိမ္မွာ ေသေၾကာင္း ႀကံတာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနေတြက သူတို႕ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္ကြ။

၁၄) မင္းကို ဦး‘က’က ေငြေတြ ခဏခဏေပးတာ ငါတို႕သိပါတယ္ကြ။ အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕နဲ႕ မင္းက ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္ အလုပ္႐ံုေလးေထာင္ဖို႕၊ က်န္တဲ့ပိုက္ဆံကို အထိန္းသိမ္းခံ မိသားစုေတြကို ေထာက္ပံ့ဖို႕ေပါ့ကြာ။ ဦး‘က’ႀကီးက ႐ိုးပါတယ္ကြ။ သူက ဒို႕ကို အကုန္လံုး အေသးစိတ္ေျပာျပတယ္။ ေဒၚလာနဲ႕ အေနာက္ ဂ်ာမန္ ‘မတ္’ ေငြေတြ ဘယ္မွာလဲတယ္။ ပိုလန္ဇေလာ့တီ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ ဆိုတာ ငါတို႕အကုန္သိတယ္။ မင္းက သူ႕ကို လက္က်န္ ရွင္းတမ္းမေပးလို႕နဲနဲေတာ့ စိတ္ပူေနတယ္ကြ။ ဘယ္သူ႕ကို ဘယ္ေလာက္ ေပးလိုက္ရတယ္ဆိုတာ မင္းက ဒို႕ကို မေျပာဘူးေပါ့ေလ။ ေအး.. ေကာင္းပါတယ္ကြာ။ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရးအတြက္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္တာ ပိုေကာင္းတာေပါ့ကြာ။ မင္းကို အေသးစား ေငြအလြဲသံုးစားလုပ္သူ၊ လူလိမ္အျဖစ္နဲ႕ ငါတို႕က ႐ံုးတင္မယ္။ သိပ္ကိုေကာင္းတဲ့အမႈေပါ့ကြာ။ ‘ႀကီးမိုက္ လူ႐ႈတ္ႀကီးက သမဂၢပိုက္ဆံယူ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးသမား သူရဲေကာင္း ဟန္ေဆာင္ျခင္း’ ေပါ့ကြာ။ ညကလပ္ေတြမွာ မင္း ဘယ္လို ပိုက္ဆံျဖဳန္းခဲ့တယ္ဆိုတာ က်မ္းက်ိန္ၿပီး သက္ေသထြက္မယ့္သူေတြ တပံုႀကီး ရွိတယ္ဆိုတာ မင္းသိတယ္ မဟုတ္လား။ ဒို႕အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့ ဖာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ မင္းသိပါတယ္။ မင္းမွာေရြးစရာ (၂) ခုပဲရွိတယ္။ ဒို႕ေမးတာေျဖၿပီး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ေတြကို ႐ံုးတင္စစ္တဲ့ အမႈတြဲထဲပါမလား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့၊ ထင္ရွားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႕ အတူေပါ့ကြာ။ ဒါမွမဟုတ္ ဦးေႏွာက္မရွိပဲ ခုလို ျငင္းေနၿပီး၊ တရားခံ၀က္ျခံထဲမွာ ထိုင္မလား။ ၀ါေဆာတၿမိ႕လံုးက ဖာေတြက မင္းအမႈအတြက္ သက္ေသထြက္ၾကမွာကြ။ စဥ္းစားေပါ့ကြာ။ မင္းေရြးတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။

၁၅) မင္း အခုလို ေခါင္းမာတာ၊ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာဟာ မင္းတေယာက္ထဲနာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ တျခားသူေတြလည္း နာမွာ။ မင္းအခန္းက ဒို႕ရွာေတြ႕တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ ေရွ႕အဖံုးမွာ ေဒၚ‘ခ’ေကြးရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ႕ထားတယ္ကြ။ ဒို႕က သူ႕ကို ဖမ္းထားၿပီးၿပီ။ သူက သိပ္ၿပီး စိတ္ဓတ္ၾကံ့ခိုင္သူမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မင္းသိပါတယ္။ သူ႕မွာကေလးတေယာက္လည္း က်န္ခဲ့တယ္ကြ။ သူ႕ဆီကထြက္ခ်က္ ဒို႕ရထားၿပီးၿပီ။ မနက္ဖန္က်ရင္ သူ႕ကို ေထာင္ထဲမွာ ဆက္ထားမလား၊ လႊတ္္ပစ္မလားဆိုတာ ဒို႕ဆံုးျဖတ္မယ္။ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ သူ႕ထြက္ခ်က္ေတြက ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္နဲ႕ သိပ္ အားေပ်ာ့ လြန္းတယ္။ အစိုးရေရွ႕ေနက သူ႕ကို ေထာင္ထဲမွာပဲ ဆက္ထားေတာ့မွာ ငါစိုးရိမ္တယ္ကြာ။ မင္း ဒို႕ေမးတာ မေျဖဘူး ဆိုရင္။ သူ႕ဖုန္းနံပတ္ကို ဘယ္ကရခဲ့တယ္ဆိုတာ မေျပာဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရေရွ႕ေနက ဒီလိုပဲ လုပ္ရေတာ့မွာပဲ။

၁၆) မင္းရဲ႕အခ်စ္ဆံုးမိတ္ေဆြ မ‘ဂ’ငယ္ရဲ႕ ထြက္ခ်က္ေၾကာင့္ အခုလိုအဖမ္းခံရတယ္ဆိုတာ မင္း ေကာင္းေကာင္း သိပါတယ္။ သူက ၾကာၾကာ အာမခံႏုိင္ဘူးေလကြာ။ သူက ဒို႕ကို ႐ိုး႐ိုးသားသား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထြက္ခ်က္လည္းေပးၿပီးေရာ တခါထဲ ႐ုတ္တရက္ အ႐ုပ္ႀကိးျပတ္ က်သြားေတာ့တာပဲ။ သတ္ေသဖို႕ ႀကိဳးစားေတာ့တာပဲ။ ဒို႕ စိတ္ေရာဂါ ဆရာ၀န္က ေျပာတာေတာ့ စိတ္က်ေရာဂါတဲ့။ သူ႕ကို အခု အထူးေဆာင္မွာထားလိုက္ၿပီ။ အဲဒီအေဆာင္ရဲ႕အေျခအေနက က်န္းမာ သန္စြမ္းတဲ့ ေယာက္်ားတေယာက္ေတာင္ ရင္ဆိုင္ဖို႕ မလြယ္ဘူး။ ဒီေကာင္မေလးကို မင္းက မင္းရဲ႕ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး အုပ္စုထဲ ထည့္လိုက္တာ ဒို႕သိပါတယ္။ မင္းက သူ႕အထက္က။ ခုေတာ့ ဒီကေလးမေလးရဲ႕ ေနာင္ေရးက မင္းလက္ထဲမွာ။ မင္းဆီက ဒို႕ ထြက္ခ်က္ရရင္။ အင္း.. ဆိုပါေတာ့ကြာ… မင္းက သူ႕ကို ဒန္႕ (Gdansk) သေဘၤာက်င္းကို သံုးေလးေခါက္ လႊတ္္တယ္။ ေျမေအာက္ စာေစာင္ေတြျဖန္႕ခ်ိရာမွာ နဲနဲပါးပါးေလာက္ ပါခဲ့တယ္ဆိုတာေလာက္နဲ႕ ဆိုရင္ေတာ့ ဒို႕က သူ႕ကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္္လိုက္မွာပဲ။ ဒို႕ကို ယံုပါကြာ။ ဒို႕ကလည္း ေထာင္ထဲမွာ ခုလို သတ္ေသတာေတြ ခဏခဏ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ သူကေတာ့ ခုအခ်ိန္မွာ ဘာမဆို လုပ္ႏိုင္တယ္ေနာ။ ကဲ.. ဒို႕ တေယာက္ကိုတေယာက္ နားလည္ႏုိင္ၿပီလား။ အလြန္ သနားစရာေကာင္းတဲ့ စိတ္က်ေရာဂါရေနတဲ့ မိန္းကေလး တေယာက္ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးဟာ မင္းလက္ထဲမွာ ဆိုတာကို။

၁၇) မင္းနဲ႕ေစ့စပ္ထားတဲ့၊ မင္းနဲ႕အတူဖမ္းမိတဲ့ ေကာင္မေလးက မင္းကို ကာကြယ္ဖို႕ေတာ့ ႀကိဳးစားေနတာပဲကြ။ သူက ဒို႕ကိုေျပာျပတာေတာ့ အေတာ္ၾကာၿပီကြ။ သူ႕ထြက္ခ်က္ထဲက တခ်ိဳ႕ကို ဒို႕ဖတ္ျပမယ္။ အခ်စ္စိတ္လႊမ္းေနတဲ့ မိန္းမေတြ ထံုးစံေပါ့ကြာ။ သူလုပ္ခဲ့တာေတြ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေျပာ။ မင္းလုပ္ခဲ့တာေတြ ေလွ်ာ့ေျပာ။ ဒီပံုအတိုင္းဆို သူကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ အေတာ္တန္ေနၿပီကြ။ မင္းသိတဲ့ အတိုင္းပဲ သူက မလည္ဘူးေလ။ လူတိုင္းကလည္း မင္းလို ေခါင္းမမာဘူး။ ငါ့အေတြ႕ အႀကံဳအရေျပာရရင္၊ ငါ မင္းကိုေျပာရ၊ မရေတာ့ မသိဘူးေပါ့ကြာ။ မင္း Bridge ဖဲ ကစားတတ္လား။ ကစားတတ္တယ္။ ဟုတ္လား။ ေျပာျပစမ္းပါကြာ။ ေကာင္းေကာင္းကစားတတ္တာနဲ႕ ညံ့ညံ့ကစားတတ္တာ ဘယ္ဟာကပိုလြယ္သလဲ ဆိုတာ နားေထာင္စမ္း။ မင္းသာ တကယ္ေကာင္းေကာင္းကစားတတ္ရင္ ပြဲကို ေရွ႕ကဦးေဆာင္ရတယ္ကြ။ မင္းသာေျပာမယ္ဆိုရင္ မင္းထြက္ခ်က္အတိုင္း ငါက ဒီေကာင္မေလးကို စစ္ရမွာပဲ။ သူ႕ထြက္ခ်က္အတိုင္း စစ္စရာမလိုဘူး။ တကယ္ေတာ့ ငါမင္းကို ခုလိုရွင္းမျပရဘူး။ မင္းကို ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းလို႕ ငါ မထင္ဘူးကြ။ ဖာေခါင္းေတာင္ မင္းထက္ ပိုၿပီး သိကၡာရွိရွိ ခုလို က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ရွင္းႏုိင္ေသးတယ္။ ဘယ္လိုလဲ။ ေျမေအာက္ေတာ္ လွန္ေရးသမား သူရဲေကာင္းႀကီးရဲ႕။ ထြီ…. အလကားေကာင္။ ေကာင္မေလးက သူ႕ကိုယ္သူ ပံုခ်ေနသမွ် မင္းက ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္ေစာင့္လို႕။

၁၈) အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးစာရြက္စာတမ္းေတြကို မင္းအခန္း (မင္းမွာ အခန္းလည္း မရွိပါဘူး) က မိတာမဟုတ္ဘူး။ မင္းမိဘေတြရဲ႕အခန္းက မိတာဆိုတာ မင္းသိတယ္ မဟုတ္လား။ မင္းအေဖ ဘယ္မွာလုပ္တယ္။ သူ႕ရာထူးက ဘာဆိုတာ မင္းသိပါတယ္။ မင္းကေတာ့ ဒီစာရြက္စာတမ္းေတြ ဘယ္ကရတယ္ဆိုတာ ဒို႕ကို ခုထိ မေျပာေသးဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဒါေတြကို မင္းအေဖဆီက ရတယ္လို႕ ေျပာရမွာပဲ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ငါတိ္ု႕ကေတာ့ ဒီလမ္းေျမႇာင္ေလးကို ရွာဖို႕ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီ။ ငါေျပာတာ ယံုစမ္းပါကြာ။ ဒို႕က လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ လုပ္ၿပီဆိုရင္ မင့္အေဖေတာ့ ကိစၥျပတ္ပဲ။ ငါ အမွတ္မမွားဘူးဆိုရင္ မင္းအေဖက ပင္စင္ယူဖို႕ (၂) ႏွစ္ပဲ လိုေတာ့တာပဲ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။

၁၉) မင္းဟာငယ္လည္းငယ္။ ဉာဏ္လည္းထက္တဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္ပဲ။ မင္းမွာ အယူအဆေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြ ရွိမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေၾကာေရးတေလွ်ာက္လံုး မင္းက တကယ့္ ငတံုးတေယာက္လိုပါပဲလား။ တခုခုယူခဲ့တယ္၊ တခုခုကို တျခားတေနရာကို လႊဲေပးလိုက္တယ္၊ တေယာက္ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ခဲ့တယ္၊ ဒါပဲ။ တျခားလူေတြ ထြက္ခ်က္က တခုခုေတာ့ အေျဖထြက္တာပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ကြာ.. ‘က’ႀကီးကဆို သူ႕ႏုိင္ငံေရးအျမင္ေတြကို အစီရင္ခံစာ အရွည္ႀကီးေရးေပးတယ္။ ဒါဆို ဒို႕ကလည္း သူ႕ကို ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္အျဖစ္ ႐ံုးတင္လို႕ရတာေပါ့။ မင္းက်ေတာ့ သူ႕ရဲ႕မယား။ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းသံုး ယာယီအေဖာ္ မိန္းကေလးတေယာက္အျဖစ္ပဲ ေျပာလို႕ရေတာ့မွာ။ ဒီဟာက မင္းနဲ႕ လိုက္ပါ့မလားဆိုတာ ငါေတာ့ သိပ္မေသခ်ာဘူး။

၂၀) ‘ေျမေအာက္အဖြဲ႕’ဆိုတဲ့ထဲက မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြလုပ္ေနပံုကေတာ့ တကယ့္ကို အေပ်ာ္တမ္း ဆန္လြန္းတယ္။ ေျမေအာက္စည္းကမ္းေတြလည္း မလိုက္နာဘူး။ မင္းအရင္တခါ အဖမ္းခံရတာလည္း။ ဒီေကာင္ေတြ ေပါ့ေပါ့ဆဆလုပ္လို႕၊ အသံုး မက်လို႕ပဲ၊ မင္းကေတာ့ သူတို႕ထက္ အမ်ားႀကီးသာတယ္။ ပါရဂူတေယာက္ပဲဆိုတာ ငါတို႕သိတယ္။ (ဒီဟာ မင္းေရးတယ္ဆိုတာ ငါတို႕သိပါတယ္ကြ။ ‘က’ႀကီးက ေျပာထားၿပီးၿပီ။) မင္းေရးထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြအတိုင္း လိုက္နာရင္ မင္းတို႕အစုကို မိဖို႕မလြယ္ဘူး။ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ မင္းက အလကားေကာင္ေတြနဲ႕ သြားေပါင္းမိတာကိုးကြ။ မင္းကေတာ့ တကယ့္လူေတာ္ပါ။ ဒို႕က အလုပ္ကို ေသခ်ာလုပ္တတ္တဲ့သူေတြကို သေဘာက်ပါတယ္။ တရား႐ံုး စစ္ခ်က္မွတ္တမ္း ေတြဟာ (တျခားမင္းေရွ႕က အစုေတြလိုပဲ) တခ်ိန္က် သမိုင္းသုေတသီေတြအတြက္ သမိုင္း၀င္ပစၥည္းျဖစ္မွာ ေသခ်ာတယ္။ အဲဒီသမိုင္းသုေတသီေတြက မင္းတို႕အစုကို တကယ့္စည္း႐ံုးမႈရွိတဲ့၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ရင့္က်က္တဲ့ အစုအျဖစ္ ျမင္ေစခ်င္သလား၊ ငေပါအုပ္စုတစုအျဖစ္ ျမင္ေစခ်င္သလား။ သမိုင္း၀င္က်န္ေစခ်င္ရင္ မင္းတို႕အစုကို အေကာင္း ျမင္ေစခ်င္ရင္ေျပာကြာ။ မင္းတို႕ သတင္းစာ ျဖန္႕ခ်ိေရးကြန္ယက္ ဘယ္လို တည္ေဆာက္ထားတယ္ဆိုတာကို။

၂၁) မင္းက ဒုတိယလိႈင္းထဲမွာပါတယ္။ ေနာင္မွာ ပုလိပ္နဲ႕စစ္သားေတြကို ဓါတ္ဆီပံုးနဲ႕ ပစ္မယ့္သူေတြေပါ့။ မင္းလို ေကာင္ေတြ ေတြ႕ဖူးေပါင္းမ်ားပါၿပီကြာ။ ေဟ့ေကာင္.. ဒီဒုတ္ကို ၾကည့္စမ္း။ ဟိုဖက္ လွည့္မသြားပါနဲ႕ကြ။ ငါ့လူေတြက မင္းကို ဘာမွ မလုပ္ပါဘူး။ ဒို႕မွာ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ နားေထာင္စမ္း။ ဒါေတြ မင္းကို ဘယ္သူ ေပးတာလဲ။

၂၂) မင္းေရွ႕ကစာအုပ္ကို ၾကည့္စမ္း။ ဒါဘာလဲ။ ဘယ္သူေရးတာလဲ။ ဘာလို႕ေရးတာလဲ။ မင္းက ပါးစပ္ပိတ္ေနတယ္ ေပါ့ေလ။ ေကာင္းလိုက္တာကြာ႕႕႕ မင္းက ခုလို ေသခ်ာပါးစပ္ပိတ္ထားဖို႕ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားခံထားရသူပဲ။ အရင္တုန္းကေတာ့ KOR လက္ကမ္းစာေစာင္ (၁၉၇၆ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ၊ KOR ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းကို ရည္ၫႊန္းသည္။)ဆိုတာ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ကြ။ အဲဒီထဲမွာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြထဲက ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး လိမ္ေကာက္ၿပီး ဖြင့္ဆိုထားတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြပါတယ္။ ‘ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္’ ဆိုတဲ့ အခန္းမ်ဳိးေပါ့။ ခု မင္းေရွ႕က ဟာပဲေလ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာ မင္းသိလား။ ဒါ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းအတြက္ စံက်တဲ့ညႊန္ၾကားလႊာပဲ။ ဖမ္းမိတဲ့အခ်ိန္ သူလွ်ိဳတေယာက္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ လက္စြဲစာေစာင္ပဲ။ ဒီလက္စြဲစာေစာင္ရဲ႕ အေျခခံက ဘာလဲဆိုတာ မင္းသိလား။ ဒီမွာ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္မိတၱဴ၊ CIA အေရွ႕ဥေရာပဌာနခြဲကေန ဒို႕ရဲ႕ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ရခဲ့တာ။ ‘ဦးေႏွာက္ အေဆးခံရျခင္းကို တုန္႕ျပန္ရာတြင္ အားထားႏုိင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းအျဖစ္ အာ႐ံုေၾကာေလ့က်င့္ခန္း’ ဆိုတာပဲ။ မင္းေရွ႕က စာေစာင္နဲ႕ အခုအခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ တိုက္ၾကည့္ေလ။ အခ်က္ (၂၂)ခ်က္လံုးဟာ အတူတူပဲ။ မတူဘူးလား။ မင္းကေတာ့ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတုန္းပဲ။ သူလွ်ိဳလက္စြဲထဲက ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာေနတုန္းပဲမဟုတ္လား။

No comments:

Post a Comment